Od 1. marca 2022 bola v platnosti novela zákona č.8/2009 Z. z. o cestnej premávke, ktorá zrušila parkovanie na chodníku. Nebolo možné zaparkovať ani pri ponechaní 1,5m. Táto zmena sa však dlho "neohriala", novelu totižto odhlasovali poslanci zjavne bez vedomia, čo schvaľujú. Mestá a obce tak čakali na ďaľšiu novelu, s pokutovaním váhala aj polícia, ktorá nepristúpila k masovému sankcionovaniu. vodičov.

"Opravnú" novelu schválil parlament dnes, 17. marca 2022. Do 30. septembra 2023 je tak možné parkovať podľa zákona, ktorý platil do 1. marca 2022.


§ 143k

Do 30. septembra 2023 možno mimo zóny zákazu státia alebo parkovacej zóny zastaviť alebo stáť s vozidlom s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 2 800 kg na okraji chodníka priľahlého k ceste, pri ktorom ostane súvislá voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m aj vtedy, ak to nie je určené dopravnou značkou alebo dopravným zariadením. Pri zastavení alebo státí podľa prvej vety možno vchádzať na chodník a vychádzať z neho len v mieste zastavenia alebo státia vozidla a nemožno pritom prekonávať zábrany chrániace chodník pred zastavením alebo státím vozidiel.“.Zdroj: Nitralive.sk