Nitriansky samosprávny kraj vlastní na cestách II. a III. triedy spolu 526 mostov. Na základe 247 hlavných prehliadok mostov vykonaných v priebehu roka 2021 bolo vypracované hodnotenie stavebno-technického stavu podľa 7 stupňovej stupnice. Kompletná správa nižšie.

Správa o stavebno–technickom stave mostov vo vlastníctve Nitrianskeho samosprávneho kraja ku dňu 31.12.2021... by Nitralive.sk on ScribdZdroj: Materiál na zasadnutie zastupiteľstva NSK