Aktualizované: práce oficiálne začali v pondelok 19. septembra 2022.

Nitriansky samosprávny kraj začína s rekonštrukciou cesty II/513 Nitra - Alekšince - hranica kraja. O tomto zámere sme informovali ešte v auguste 2020. Ukončenie bolo plánované na máj 2021.

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa však prebehlo až tento rok, stavbu bude realizovať spoločnosť STRABAG, s.r.o. Zmluva o dielo je účinná od 11.07.2022, odovzdanie staveniska sa uskutoční dnes / v piatok 15. júla 2022. zmluvná lehota výstavby je 12 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska. Začiatok prác je 5. september 2022.

Začiatok je v obci Rišňovce, koniec úseku pred mostným uzáverom na moste nad R1a.

"Cieľom pripravovanej investičnej akcie je zvýšenie parametrov cesty II/513 (zvýšením únosnosti vozovky) s dôrazom na bezpečnostné a modernizačné prvky, odstránenie bodových závad vozovky podľa jej stavebno-technického stavu, spevnenie krajníc a svahov cestného telesa, zvýšenie bezpečnosti na cestách a križovatkách a bezpečný pohyb zraniteľných účastníkov premávky," uvádza kraj v zdôvodnení investície.

Celková suma rekonštrukcie je 2 232 552,76 €.