Andrej Sitkey - Blog o doprave Andrej Sitkey
Pred voľbami kandidáti pravidelne ponúkajú riešenia parkovania a sľubujú zavedenie rezidentského parkovania. V roku 2018 sa mestom prevalila vlna zmeny a nové vedenie mesta sa s entuziazmom pustilo do riešenie parkovacej politiky v meste. Svoje zámery nám vedenie poodhalilo v novembri roku 2019, kedy v radničných novinách vyšiel článok o parkovaní. V článku boli uvedené nasledovné ciele.

1. Zrušenie parkovacích kariet v centre mesta.
2. Zavedenie rezidentského parkovania na sídliskách od roku 2021.
3. Osadenie moderných automatov.
4. Budovanie záchytných parkovísk.


Financovanie

V novembri 2020 si mesto Nitra zobralo úver vo výške 9 miliónov eur, z ktorého mali byť financované priority alebo investičné akcie mesta. Prioritou číslo 13 bola parkovacia politika. Na parkovaciu politiku bolo vyčlenených 980.000,- €.


Plnenie cieľov, alebo ako to dopadlo

1. Zrušenie parkovacích kariet v centre mesta.

Od 1.1.2020 boli zrušené všetky parkovacie karty okrem kariet pre rezidentov, abonentov a kariet pre osoby so zdravotným postihnutím. Zároveň bola cena parkovného cez SMS stanovená na rovnakú úroveň ako cez automat a viacero ulíc v centre mesta bolo preradených do I. parkovacieho okruhu s vyššou sadzbou parkovného. Vo všeobecno-záväznom nariadení sa ustanovilo, že žiadateľ o parkovaciu kartu musí mať vysporiadané platby za odpad. V súvislosti s touto podmienkou podala prokuratúra na súd žalobu a rozhodnutie súdu sa očakáva ešte pred komunálnymi voľbami. Po zrušení parkovacích kariet sa uvoľnili parkovacie miesta na spoplatnených uliciach. Na druhej strane sa vozidlá s potrebou dlhodobého státia presunuli do vnútroblokov. Najlepšie by o tom vedeli rozprávať obyvatelia na Párovciach alebo na Chrenovej. Najvypuklejšie prípady sú na Párovskej ulici, kde pred domom majú spoplatnené parkovanie a za domom nespoplatnené parkoviská. Podobná situácia je na Ľ. Okánika, kde okrem vozidiel študentov parkujú aj zamestnanci okolitých prevádzok.


2. Zavedenie rezidentského parkovania na sídliskách od roku 2021

V roku 2019 zamestnanci mesta za pomoci primátora po večeroch sčítavali parkujúce vozidlá na sídliskách. Výsledky sčítania podľa mesta ukázali, že najväčší problém s parkovaním je v starom meste. Z uvedeného dôvodu sa na budovanie parkovacích miest v tejto mestskej časti z úveru vyčlenila suma 570.000.-€. Z tejto sumy sa rozhodnutím poslancov zobralo 117.500,€ na vybudovanie parkoviska na Bazovského ulici. Nové parkovacie miesta sa budovali pomaly. Niekoľko krát museli byť finančné prostriedky presúvané, napríklad investičné akcie naplánované v roku 2019 sa realizovali až v roku 2022. Celkovo bolo za 4 roky vybudovaných 122 parkovacích miest a 40 parkovacích miest sa v súčasnosti buduje na Dieloch. Na Chrenovej nebolo za uplynulé štyri roky vybudované ani jedno parkovacie miesto. Na porovnanie pred zavedením rezidentského parkovania bolo v Trenčíne v roku 2018 vybudovaných 512 parkovacích miest a v roku 2019 bolo vybudovaných 595 miest. O nezvládnutí budovania parkovacích miest svedčí aj skutočnosť, že na poslednom zastupiteľstve boli v rámci rozpočtových opatrení presunuté na iné účely financie určené na budovanie parkovísk na Borodáčovej ulici, Smetanovej 8-12, Smetanova – vnútroblok a Šafárikova. Napriek tomu na mestských zastupiteľstvách viackrát vedenie mesta deklarovalo, že rezidentské parkovanie je pripravené a na Klokočine I. alebo Chrenovej I. sa môže kedykoľvek spustiť. V tejto súvislosti som si spomenul na príbeh o pani Colombovej, ktorú všetci spomínajú, ale nikto ju nevidel, pretože doposiaľ nebol predstavený žiadny konkrétny návrh rezidentského parkovania.


3. Osadenie moderných automatov.

V rámci parkovacej politiky mali byť zakúpené nové parkovacie automaty, ktoré by umožnili platbu bankovou kartou a vydávali by mince. Zároveň parkovacie lístky mali byť vydávané na konkrétne evidenčné číslo, čo malo umožniť automatizovanú kontrolu prostredníctvom vozidla vybavené kamerami. Na parkovacie automaty bolo z úveru vyčlenených 200.000,- €, na kamerový systém bolo vyčlenených 100.000,-€ a na potrebný softvér bolo vyčlenených 60.000,-€. Vzhľadom na skutočnosť, že automaty, softvér a kamerový systém sa nepodarilo ani po niekoľkých mesiacoh obstarať, poslanci na mestskom zastupiteľstve presunuli tieto prostriedky na iné položky.


4. Budovanie záchytných parkovísk.

V rámci Plánu udržateľnej mobility boli navrhnuté 4 lokality na budovanie záchytných parkovísk. Záchytné parkoviská mali vzniknúť pri zjazde z rýchlostnej cesty R1 pri Selenci a na Cabajskej ulici, na Hlohoveckej ulici pri Metre a autobusovej stanici a vlakovej stanici. Doposiaľ nebolo žiadne záchytné parkovisko ani len naprojektované, iba pri autobusovej stanici vyrástol cintorín nepoužívaných autobusov.

Radničné noviny Nitra, doprava


Obnova vodorovného značenia a parkovanie na hrade.

V uplynulom období sa takmer nevykonávala obnova vodorovného značenia na spoplatnených parkoviskách v centre mesta a parkovacích miest na sídliskách. Napríklad v marci roku 2021 som požiadal o obnovu parkovacích miest na Chrenovej. V apríli 2021 som dostal odpoveď, že obnova bola zadané zhotoviteľovi. Do konca roka sa obnova nerealizovala. V apríli a následne aj v máji roku 2022 som obnovu urgoval, ale odpovede som sa nedočkal. Nakoniec, potom ako som na úrade pýtal podklady na článok, sa začalo s obnovou. Súčasné vedenie mesta kladenie dôraz na kvalitu verejných priestorov a snaží sa upokojiť dopravu v centre mesta. Jedným z prostriedkov ako to dosiahnuť bolo vybudovanie parkletu spojené s redukciou parkovacích miest. V súvislosti s týmto je nepochopiteľné, že na hradný kopec sa opäť zabudlo a anarchia v parkovaní v tejto lokalite pokračuje.

O parkovaní by sa dalo ešte veľa popísať. Na záver už len dodám, že povestná trinástka pre parkovaciu politiku v meste tentokrát nepriniesla šťastie.


Už takmer neviditeľné vodorovné značenie na ulici B. Slančíkovej ako na jednej z množstva ulíc v Nitre

Radničné noviny Nitra, doprava


Výber fotografií - parkovacia anarchia v uliciach Nitry

Parkovanie Nitra, problémy Parkovanie Nitra, problémy Parkovanie Nitra, problémy Parkovanie Nitra, problémy Parkovanie Nitra, problémy Parkovanie Nitra, problémy Parkovanie Nitra, problémy Parkovanie Nitra, problémy

Plánované vynaloženie prostriedkov na parkovanie

Parkovacia politika - park. automaty 200 000
Parkovacia politika - kamerový systém 100 000
Parkovacia politika - softvér 60 000
PD Parkovacia politika 70 000
Parkovacia politika – parkoviská – 570 000

Zoznam vybudovaných parkovacích miest 2018 - 2022

Odbočovací pruh Škultétyho - 11 miest
Parkovisko Škultétyho č. 36 – 42 – 18 miest
Parkovisko Bizetova č. 25 – 31 – 18 miest
Parkovisko Na Hôrke č. 1 – 4 miesta
Parkovisko Vodná - 14 miest
Parkovisko Vikárska 13 -15 – 15 miest
Parkovisko Schurmanova – 14 miest
Parkovisko Párovce č. 49 – 14 miest
Parkovisko Stavbárska - 4 miesta
Parkovisko Popradská – 10 miest
Parkovisko Na Hôrke - 40 miest - vo výstavbeZdroj: Andrej Sitkey pre Nitralive.sk