Aktualizované 29. novembra 2023:

🚌 Od 10.12. začnú premávať autobusy MHD k novému Kauflandu na Zlatomoraveckej ulici - linka 6 pôjde cez zastávku Vašinova a novú zastávku pri Kauflande.
🚌 Rovnako tak začne premávať linka 23 do Strategického parku cez ulicu Cez Panské, kde pribudli 4 nové zastávky Strategický park I až IV.
🚌 Vznikla nová zastávka Priemyselný park VI na ulici Na Pasienkoch - linky 2, 4, 16, 17, 23.

Kompletné informácie nájdete na webstránke Transdev.sk

Aktualizované 27. apríla 2023: Mestské zastupiteľstvo vrátilo materiál na dopracovanie, doplnený bude výsledok rokovania s firmou Kaufland a firmami v Strategickom parku, ktoré budú oslovené so žiadosťou o posielaní sa na financovaní MHD, keďže bude slúžiť pre potreby zákazníkov / zamestnancov.

Mestské zastupiteľstve v Nitre bude vo štvrtok 27. apríla rokovať aj o rozšírení obsluhy MHD, konečne budú autobusy jazdiť aj do Strategického parku Nitra, ale aj k novému Kauflandu na Zlatomoraveckej ulici a ďalšie zmeny. Zmeny by mali byť zapracované do grafikonu od 12. júna 2023.

Prvou zmenou je obsluha zastávky pri novom Kauflande, ktorú vybudoval investor ako podporu verejnej dopravy. Ide o prvú zastávku v Nitre na ktorej je okrem nového typu prístreškov aj nový označník s elektronickou zastávkovou tabuľou, ktorá bude informovať o odchodoch autobusov. Ku Kauflandu bude zachádzať linka číslo 6, ktorá ďalej obslúži aj Vašinovu ulicu, kde pribudla nová zástavba a teda aj dopyt po MHD.

Elektronická “zastávková tabuľa Nitra

O zavedenie MHD do nového Strategického parku / k závodu Jaguar Land Rover eviduje mesto Nitra dlhodobý záujem zo strany verejnosti. Táto požiadavky bola v priebehu rokov aj diskutovaná na mestských zastupiteľstvách, doteraz však neprišlo k realizácii zámeru. Aktuálny návrh hovorí o predĺžení spojov liniek, ktoré jazdia do Priemyselného parku. “Vzhľadom na chýbajúcu širšiu koncepciu dopravnej obsluhy sa v tomto prípade navrhuje len predĺženie existujúcich spojov liniek 16, 17, 23, u ktorých je to relevantné vzhľadom na pracovnú dobu obsluhovaných firiem, a ktoré doteraz končili v „starom“ Priemyselnom parku,” píše sa v materiáli na zastupiteľstvo.

Viac spojov do mestskej časti Párovské Háje. Z dôvodu novej výstavby prichádza k nárastu dopytu po MHD aj v tejto vzdialenejšej mestskej časti Nitry. Oblasť je mimo špičky obsluhovaná linkou číslo 11 v nevyhovujúcom intervale až 120 minút. V špičke 30 minút.

V reči nákladov pôjde o ich zvýšenie za rok o spolu 164 927 €, v kilometroch je to o 73 396 km viac za rok.

Optimalizácia spojov

- zlúčenie prvých ranných spojov z Dražoviec a zo Šindolky
- obmedzenie odvozu z poobednej zmeny v Priemyselnom parku
- obmedzenie dovozu na poobednú zmenu v Priemyselnom parku
- zrušenie nevyužívaného spoja na linke 18
- posun začiatku poobednej špičky na linkách 24 a 32
- nahradenie jedného spoja linky 9 spojom linky 1
- zrušenie linky 8 v úseku Centrum – Chrenová po 18. hodine
- obmedzenie premávky linky 15
- obmedzenie premávky linky 35

= úspora o 54 898 € za rok.

Detailné informácie nájdete nižšie

Rozšírenie obsluhy MHD Nitra by Nitralive on ScribdČlánok k téme: V nitrianskom priemyselnom parku chýba MHDZdroj: Nitralive.sk