Začnem trochu netradične – otázkou. Čo myslíte, v akej výške by ste dostali pokutu ak by ste po Jurkovičovej ulici na Klokočine išli s vozidlom rýchlosťou 51 km/h.? Alebo po Lomnickej (vedľa atletického štadióna) na Chrenovej? Máte pravdu – žiadnu pokutu! Ale pozor! Nie preto, že prekročenie najvyššej povolenej rýchlosti o 1 km/hod. ešte nie je priestupkom, ale preto, že...

Na začiatku tejto i tej druhej ulice (i na ďalších) je osadená zvislá dopravná značka č. IP 28a „Obytná zóna“. Z významu tejto dopravnej značky vyplýva, že v obytnej zóne je povolená rýchlosť jazdy len do 20 km/h, čo v súvislostiach znamená, ak by ste po týchto uliciach jazdili s vozidlom rýchlosťou len 50 km/h mohli by ste dostať pokutu až do výšky 140 eur? Že ste tú pokutu ešte nedostali je len tým, že rýchlosť na týchto komunikáciách merali – ani neviem kedy (a či vôbec?)!

Ozaj – pustili by ste svoje dieťa mladšie ako 10 rokov voľne sa bicyklovať po Jurkovičovej ulici v čase tzv. dopravnej špičky? Alebo po Lomnickej? Viete, že chodci môžu takúto cestu používať v celej jej šírke, pričom sa na nich nevzťahuje ustanovenie zákona o chodcoch? Na tejto ceste je napríklad deťom dovolené i hrať sa..., pričom je vodič povinný dbať na zvýšenú ohľaduplnosť voči chodcom i hrajúcim sa deťom – nesmie ich ohroziť... Ak je to nevyhnutné, vodič je povinný zastaviť vozidlo. V obytnej zóne je napríklad státie (parkovanie) motorových vozidiel zakázané, ak príslušným zvislým a vodorovným dopravným značením (dopravnou značkou (IP 12 – 19, IP 27a) nie je určené inak.

Popis

Ozaj – ako by ste reagovali na to, keby ste prišli ku svojmu vozidlu zaparkovanému na inom mieste ako na vyznačenom parkovisku a na ľavom prednom by ste našli „papuču“ a po príjazde mestskej polície by od vás chceli najmenej 20 eur? Nie – nedostanete pokutu. Lebo veď – kde budete parkovať? Kvôli tomuto (permanentnému!) porušovaniu zákona na tieto miesta strážcovia zákonnosti už roky dozadu neprichádzajú. Nič z významu tejto dopravnej značky sa nedodržuje, nič neplatí a takmer za žiadne porušenie zákazu vyplývajúceho z tejto konkrétnej značky nepríde sankcia. Potom je namieste otázka – načo sú tam, akú úlohu tam zohrávajú tieto dopravné značky? Aký majú vlastne význam? Nebolo by vhodnejšie tieto dopravné značky jednoducho odstrániť? A je po probléme! Nedochádzalo by k žiadnemu porušovaniu zákona a mestská polícia by (pri aktuálne nedovolenom parkovaní) nemusela sa týmto miestam vyhýbať...

Popis