Blog o doprave - Andrej Sitkey 🚦

Súčasným trendom v doprave je zavádzanie plošného upokojovania dopravy. Plošné upokojovanie dopravy sa realizuje v obytných častiach alebo v centrách miest. Jednou z možností je regulácia rýchlosti jazdy zavedeným zóny „30“. Cieľom zníženia rýchlosti je zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky, zníženie hladiny hluku alebo zníženie emisií. Zóna „30“ bola zavedená v centrách mnohých európskych miest, medzi ktoré sa od tohto týždňa zaradilo aj naše mesto.

Zóna „30“ bola zriadená na uliciach Štefánikova, Palárikova, Farská, Školská a Mariánska. Zóna je vyznačená dopravným značkami č. 268 "Zóna najvyššej dovolenej rýchlosti" a č. 269 "Koniec zóny najvyššej dovolenej rýchlosti". Okrem dopravných značiek zatiaľ neboli realizované iné opatrenia, ktoré by upozornili na zavedené zníženie rýchlosti resp. „vynútili“ upokojenie dopravy.

Zavedenie zóny s obmedzenou rýchlosťou jazdy je správny smerom, ale mesto mohlo byť pri zavádzaní ambicióznejšie, pretože do zóny napríklad neboli zaradené ulice Piaristická, kde sa nachádza najväčšia materská škola v meste a gymnázium, pričom denne sme tu svedkami kolíznych situácií pri príchode detí do školy. Podobná situácia je aj na ulici Fraňa Mojtu a A.. Šulgana. Na obmedzenie rýchlosti jazdy sú pre svoj charakter vhodné aj ulice v okolí bývalej pošty, takže možno predpokladať, že zóna sa bude čoskoro rozširovať.

Zóna 30 Nitra Zóna 30 Nitra Zóna 30 Nitra Zóna 30 NitraZdroj: Nitralive.sk