Aj keď v rámci MHD verejnosť vníma zastávky a ich vybavenie za jeden celkom, reálne to tak nie je. Zatiaľ čo prístrešky na zastávkach MHD buduje/vymieňa od roku 2000 súkromná spoločnosť euroAWK, označníky a elektronické tabule sú v réžii dopravcu t.j. spoločnosti Transdev.

Nové prístrešky

Prvé (najnovšie typy) prístrešky vymenila firma euroAWK v marci 2023, postupne po etapách vymieňa ďalšie. V máji/júni napríklad “zmizlo” početné množstvo prístreškov a to napríklad na Štefánikovej triede na zastávke Rázcestie autobusová stanica v oboch smeroch, na Hodžovej ulici pri križovatke so Štefánikovou, na Štefánikovej oproti OD Nitra, na Tr.A.Hlinku pri Spojenej škole smer centrum, na Výstavnej ulici medzi Centro Nitra a výstaviskom AX v oboch smeroch, na Štúrovej pri hypermarkete Tesco smer Mlynárce, na Mostnej ulici / Predmostie. Celkovo, po výmene posledného prístreška, bude spoločnosť Euroawk vlastniť v Nitre 97 prístreškov a na ďalších 40 ks mestských prístreškov by mali zabezpečovať údržbu.

Nové prístrešky MHD Nitra Nové prístrešky MHD Nitra Nové prístrešky MHD Nitra Nové prístrešky MHD Nitra

Označníky

Prvé označníky nového typu a s novým systémom označovania pribudli v Nitre v lete 2022. “Pionierom” bola zastávka v Priemyselom parku Sever a pri závode JLR. Postupne pribudli desiatky označníkov, práce sa však neskôr spomalili, alebo zastavili počas zimných mesiacov. Problémom je vytyčovanie sietí a s tým súvisiace náklady pre mesto Nitra. Mesto na tieto práce nemalo vyčlenené financie. Od začiatku roka bolo osadených niekoľko desiatok nových označníkov. "Nové kusy pribúdajú takmer každý deň, práce sú prerušované len z objektívnych príčin (logicky sa napríklad nepracuje v daždivých dňoch, prestávka bola v zimných mesiacoch a pod.). Osadiť plánujeme celkovo 379 označníkov. K dnešnému dňu boli práce ukončené (nové označníky sú reálne osadené) na 276 miestach, ďalších 15 pozícií je momentálne rozpracovaných, informoval portál Nitralive.sk pán Vladimír Šimko zo spoločnosti Transdev.

Označníky majú modernejší vzhľad, ľahko vymeniteľné informačné plochy, sú oproti tým dosluhujúcim vyššie. Na vrchu je zverejnené písmeno A, B, C a D, používa sa v prípade viacerých nástupíšť. Napríklad smer do centra = A, opačný smer z centra = B, C = do centra, D = z centra.

Označník MHD Nitra

Elektronické informačné tabule

Na tento prvok som sa osobne asi najviac tešil, plánované boli ešte v čase keď MHD zabezpečovala spoločnosť Arriva. Tieto tabule dodajú Nitre moderný ráz. Realizácia však mešká niekoľko rokov. Podľa zmluvy medzi mestom Nitra a Transdev mali byť tabule v počte 18 kusov osadené najneskôr 14 dní pred začatím poskytovania služby. Nestalo sa tak. Každý rok dostávam z mesta rovnakú odpoveď “vytyčujeme siete”. Každá tabuľa reálne potrebuje mať elektrickú prípojku, tie mesto Nitra rieši so o Západoslovenskou distribučnou spoločnosťou, tá určila body pripojenia a mesto spolu s projektantom pripravuje projektové dokumentácie. Tabule má Transdev fyzicky zakúpené a pripravené na osadenie.

"V rámci prípravy Zmluvy o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej autobusovej dopravy osôb v meste Nitra sa uvažovalo o osadení označníkov v rovnakých pozíciách, vzhľadom na uvedené, predmetná podmienka vytýčenia inžinierskych sietí nebola definovaná a daná povinnosť zo zmluvy dopravcovi nevyplývala. Z uvedených dôvodov bolo zvolané pracovné rokovanie na úrovni prednostu MsÚ Nitra, kde bolo dohodnuté, že vzhľadom na nové pozície označníkov a potrebu vytýčenia inžinierskych sietí, uvedené vytýčenie inžinierskych sietí spolu s projektovou dokumentáciou k elektrickým prípojkám pre LED tabule zabezpečí Mesto Nitra", píše sa v materiáli Informatívna správa k výmene označníkov dopravcom, ktorý bol predložený na májové zastupiteľstvo.

Ako budú tabule vyzerať si môžeme pozrieť na zastávke pri novom Kauflande, kde takáto tabuľa pribudla v rámci výstavby Kauflandu a je v prevádzke.

Elektronická zastávková tabuľa, Nitra


Elektronických tabúľ bude spolu 18 kusov, na zastávkach nájdeme 3 druhy:

Centrálna tabuľa (tzv. CT) – 8-riadková, umiestnená vo veľkých prestupných uzloch, kde súhrnne zobrazuje najbližšie odchody zo všetkých nástupíšť daného uzla. Zobrazuje linku, smer, nástupište a čas odchodu:

CENTRUM, Mlyny – na rohu pri OD Prior
CENTRUM, Mlyny – na rohu pre OC Mlyny
Železničná stanica Nitra – mala by zahŕňať aj odchody zo zastávky Rázcestie Železničná stanica
Andreja Hlinku, Centro – smer Centrum


Zastávková tabuľa (tzv. ZT) – 4-riadková, zobrazuje odchody z konkrétneho nástupišťa danej zastávky. Zobrazuje linku, smer a čas odchodu:

CENTRUM, Mlyny – smer Fraňa Mojtu
CENTRUM, Mlyny – smer Štúrova, Hollého
CENTRUM, Mlyny – smer Univerzity
CENTRUM, Mlyny – smer Rázcestie Autobusová stanica (pri tržnici)
Rázcestie Autobusová stanica – smer CENTRUM, Mlyny
Rázcestie Autobusová stanica – smer Rázcestie Železničná stanica
Rázcestie Železničná stanica – smer Stavebná škola, Kasárne Krškany
Štúrova – smer CENTRUM, Mlyny
Mikovíniho – smer Poliklinika Klokočina
Poliklinika Chrenová – smer Výstavisko


Malá zastávková tabuľa (tzv. ZT-mini) – 3-riadková, priamo integrovaná do telesa zastávkového označníka, zobrazuje odchody z konkrétneho nástupišťa danej zastávky. Zobrazuje linku, smer a čas odchodu:

Atletický štadión – smer Andreja Hlinku, Centro
Murgašova – smer Stavebná škola
Andreja Hlinku, Centro – smer Nábrežie mládeže
CENTRUM, Mlyny – smer Rázcestie Autobusová stanica (krškanské nástupište)

Mapa - osadenie elektronických informačných tabúľ

modrá značka = centrálna tabuľa
zelená značka = zastávková tabuľa
žltá značka = malá zastávková tabuľa
Dodávateľom technológie je česká spoločnosť BUSE Blansko www.buse.cz

BUSEZdroj: Nitralive.sk