* Počet obyvateľov Nitra k 31.12.2016 podľa mestských častí a pohlavia

Tabuľka - počet obyvateľov Nitra k 31.12.2016 podľa mestských častí a pohlaviaZdroj: Evidencia obyvateľstva MsÚ Nitra