Počet obyvateľov mesto Nitra: 77 610 (2021), 76 223 podľa matriky mesta Nitra k 1.1.2023 = 5. najväčšie mesto SR

Najväčšie mestské časti podľa obyvateľov: Klokočina (17 456), Chrenová (14 358), Staré mesto (11 589), Zobor (7342)


Hustota obyvateľstva: 776,78 osôb na kilometer štvorcový (rok 2021)

Prvá písomná zmienka: 826

Počet obyvateľov okres Nitra: 164 684 (druhý najväčší v SR)
Počet obcí okres Nitra: 62

Počet obyvateľov Nitriansky kraj: 674 767 (piaty najväčší v SR)
Počet obcí Nitriansky kraj: 354
Počet miest: 16


Historické údaje

Celkový počet obyvateľov mesta Nitry k 10.6.2022 je 76508 osôb.


Celkový počet obyvateľov mesta Nitry k 23.11.2021 je 77.014 osôb. Počet obyvateľov podľa jednotlivých mestských častí:

Dolné Krškany: 2009
Horné Krškany: 1095
Staré Mesto: 11629
Čermáň: 5397
Klokočina: 17938
Diely: 7539
Kynek: 1135
Mlynárce: 573
Párovské Háje: 1230
Zobor: 7376
Dražovce: 1849
Chrenová: 14627
Janíkovce: 2139
Trvalý pobyt mesto Nitra: 2478


K 23.1.2021 žilo v Nitre 77 691 obyvateľov, z toho 36 919 mužov a 40 772 žien.

Ku 31.12. 2020 žilo v meste Nitra 77 829 obyvateľov, z toho 36 993 mužov a 40 836 žien. Úbytok bol 2 299 obyvateľov a prírastok 1 824 obyvateľov.

K dátumu 2.1.2020 žilo v meste Nitra 78 353 obyvateľov. Z toho 37 273 mužov a 41080 žien. Z tohto počtu je 5 567 chlapcov a 5291 dievčat - patria sem všetci narodení po 3.1.2005. Nitra má teda o 206 občanov menej ako v roku 2019.

K začiatku januára 2019 žilo v meste Nitra 78 559 obyvateľov, čo je o 566 menej ako v roku 2019. Najviac obyvateľov – 18 638, žilo na sídlisku Klokočina, 15 161 na sídlisku Chrenová a 8 053 na sídlisku Diely. Z mestských častí bolo najväčšie Staré mesto, v ktorom býva 12 145 obyvateľov a Zobor s 7379 obyvateľmi.

K dátumu 2.1.2018 žilo v meste Nitra 79 125 obyvateľov, z toho 37 748 mužov a 41 377 žien.

K dátumu 2.1.2017 žilo v meste Nitra 79 472 obyvateľov, z toho 37 936 mužov a 41 536 žien.

K 2.1.2016 žilo v meste Nitra 80 130 obyvateľov. Klesajúci trend sa teda opakuje.

K 1.1.2015 mala Nitra 80 524 obyvateľov, k 1.1.2014 to bolo 80 947 obyvateľov s trvalým pobytom v Nitre.

Začiatkom roka 2013 bývalo v meste 81 351 ľudí, k 1.6.2012 to bolo 81 600 ľudí a ak sa pozrieme na rok 2010 tak k 1. januáru žilo v Nitre 82 661 ľudí. Tieto informácie sú z mestskej matriky.


Počet obyvateľov Nitry podľa ulíc by Nitralive on ScribdPočet občanov Nitry podľa veku by Nitralive on Scribd