Voľby sa blížia a dnes nastal prvý prípad, kedy sa kandidát na primátora vzdal kandidatúry v prospech iného kandidáta. Róbert Sitár sa dnes na tlačovej konferencii vzdal v prospech Petra Oremusa. Aj keď v tomto prípade to výsledok príliš neovplyvní, je to aspoň krok správnym smerom, z ktorého by si mali vziať príklad aj ostatní kandidáti.

Asi sa zhodneme v tom, že väčšina kandidátov a značná časť voličov chce v Nitre zmenu. Tá sa dá dosiahnuť len tým, že sa spojí viacero kandidátov a to hlavne z radov tých, ktorí majú najväčšiu šancu. Zatiaľ sa tak nestalo. Každý by si mal triezvo zvážiť svoje šance. Nazývam to pracovne "Egá verzus Dvonč".Zdroj: Nitralive.sk