Kandidát HLASu na predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja je poľnohospodár, člen predsedníctva strany a dlhoročný starosta Dvorov nad Žitavou Branislav Becík. Rodina, podpora malého a stredného podnikania a cestovný ruch sú priority, ktorými sa odhodlal zmeniť región.

„Ak máme na Slovensku kraj, v ktorom je poľnohospodárstvo kľúčovou témou, je to práve Nitriansky kraj. Práve on potrebuje na čele človeka, ktorý rozumie pôde i ľuďom na nej pracujúcim. Potrebuje však po 21 rokoch aj novú energiu a jasný hlas obhajoby záujmov samospráv,“ vyhlásil predseda HLASu Peter Pellegrini.

V politickom programe sa chce venovať trom oblastiam: rodine, podpore malého a stredného podnikania a regionálnemu cestovnému ruchu v spojení s kultúrnym vyžitím. Vytýčené ciele sú jeho snahou o efektívne znovuoživenie sociálno – ekonomického potenciálu kraja, ktorý v ostatnom období aj vplyvom politického vývoja na Slovensku stagnuje.

V otázke cestovného ruchu sa plánuje zamerať na atraktivitu vidieckeho cestovného ruchu. Je názoru, že Nitriansky kraj má vysoký kultúrny potenciál, ktorý je za ostatnú dobu prehliadaný. Plánuje zatraktívniť náš kraj pre viac možností vyžitia v ňom a posilnenie významu rodiny spoločnými strávenými chvíľami a vyžitím práve tu. Jeho cieľom je, aby ľudia postupom času vyhľadávali relax a odpočinok v kraji a nie za jeho hranicami.

Bližšie informácie o kandidátovi Branislavovi Becíkovi sú verejnosti prístupné na https://branislavbecik.sk/.