Výsledky voľby primátora Nitry

Staronovým primátorom sa stal Marek Hattas z Tím kraj Nitra.

Počet hlasov: 8 175
získaných hlasov: 30,80 %

Igor Kršiak: 7220 hlasov
Štefan Štefek: 5299 hlasov
Pavol Obertáš: 4640 hlasov
Erik Blaško: 603 hlasov
Dalimír Solčanský: 597 hlasov

26 534 platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu
40,41 % účasť voličov
66 697 zapísaných voličov
26 953 vydaných obálok
26 929 odovzdaných obálok
25 253 platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva
31 volených poslancov
31 zvolených poslancov