Párovské gymnázium bude mať čoskoro zrevitalizovaný športový areál, práce na ňom prebiehajú už niekoľko mesiacov. Revitalizácia by mala trvať 6 mesiacov.

Súčasťou revitalizácie je výstavba nového atletického oválu, futbalového ihriska, dvoch volejbalových ihrísk, jedného basketbalového ihriska. Pribudne aj nová tribúna, osvetlenie, ihrisko pre petanque, chodník a umelá tráva.

Atletický ovál: na existujúci asfaltový podklad bude umiestnený tartan červenej farby so 4 resp. 6 dráhami. Vo vnútornej časti bude umiestnené futbalové a dve volejbalové ihriska.

Futbalové ihrisko: umelý trávnik na hracej ploche o rozmere 37x21m. Za bránkami budú ochranné siete, popri ihrisku 2 striedačky pre 10 hráčov. Okolo ihriska nebude chýbať osvetlenie.

2x volejbalové ihrisko: povrch umelý trávnik.

Basketbalové ihrisko: povrch čierny tartan, rozmer ihriska 30,4x16,8m. Basketbalové koše budú vymenené.

Tribúna: stará tribúna bude nahradená novou o celkovej dĺžke 78,9m. Sedenie bude zhotovené z opracovaných drevených dosiek.

Ihrisko pre petanque: na ploche 9x15m pre 2-3 družstvá.

Osvetlenie: LED


Revitalizácia športového areálu Gymnázium na Párovskej ulici


Foto z výstavby

Revitalizácia športového areálu Gymnázium na Párovskej ulici Revitalizácia športového areálu Gymnázium na Párovskej ulici Revitalizácia športového areálu Gymnázium na Párovskej ulici Revitalizácia športového areálu Gymnázium na Párovskej uliciZdroj: Nitralive.sk, podklady k verejnému obstarávaniu na www.uvo.gov.sk