ČERMÁŇ Veterinárna poliklinika
, M. S. Trnavského 5, Nitra

Pet Clinic veterinárna klinika, Nábrežie Mládeže 45, Nitra

Veterinárna ambulancia, Maginova 7, Nitra

Veterinárna ambulancia MVDr. DANAŠ Ladislav, Martinská dolina 13, Nitra

Veterinárna ambulancia Nitra
, Levická 87, Nitra

Veterinárna klinika Vet-Centrum
, Akademická 3, Nitra

Veterinárna poliklinika KATKA
, Kvetná 9, Nitra


Zdroj: www.zzz.sk