Ľudová tvorba našich predkov, ich estetické cítenie, remeselná zručnosť a cit pre krásno sú pre nás navždy veľkým kultúrnym dedičstvom. I Galéria MLYNY sa v posledných letných dňoch vydala hľadať krásu tam, kde ju nachádzame plnými priehrštiami.

V tradičných slovenských odevoch. Vyšívaných, zdobených, maľovaných, pestrých, vrstvených a rôznorodých. V dňoch 16.8. – 6.9.2017 tak bude hostiť výstavu Slovenské tradície v móde, ktorá bude oslavovať slovenský ľudový kroj ako prameň módnej inšpirácie od histórie po súčasnosť. Expozícia poodhalí detaily tradičných odevov z rôznych regiónov Slovenska.

"Človek v kroji nebol anonymný. Svojím odevom hlásal príslušnosť k určitej dedine, ku konkrétnemu ľudskému a duchovnému spoločenstvu. Zároveň sa cítil byť viazaný jeho zvyklosťami, morálkou a mal povinnosť zachovávať dobré meno svojho spoločenstva. Kroj duchovne spájal ľudí. Každý mal právo nosiť krásny kroj, ktorý ho povznášal, dával dôstojnosť, noblesu," takto opísal kroj Karol Plicka.

Originálne vzory, výšivky i strihy prekrásnych slovenských krojov sú inšpiráciou aj pre súčasné „etno“ módne návrhy. Ľudové motívy vytvorené našimi predkami pretavené do súdobých materiálov a techník sú jednou z možností ako naše vzácne dedičstvo a tradícia v odievaní môžu aktívne prežiť aj v našom každodennom živote. Rozmanité techniky zdobenia, prišívania, či vyšívania a niekedy striedma, inokedy zasa bujará farebnosť krojov očarujú celý svet.

Okrem výstavy unikátnych slovenských krojov budete mať možnosť vidieť prepojenie krojov s jednotlivými oblasťami Slovenska ako i ukážku súčasnej módy, inšpirovanú tradičnými krojmi.

Od 4.9. – 10.9.2017 budú návštevníkom k dispozícii aj predajné stánky s výrobkami inšpirovanými slovenskými ľudovými prvkami. A od 1.9. do 6.9.2017 budú môcť návštevníci obdivovať aj výstavu krojovaných bábik. Veď slovenské vzory sú nám predsa len najbližšie a v porovnaní s etno prvkami z iných krajín sa rozhodne nestratia. Paria k tomu najkrajšiemu, čo v ornamente a výšivke počas rokov vôbec vzniklo. Máme byť na čo hrdí a stojí za to ukázať krásu tvorenú rokmi svetu aj dnes.

Výstava Slovenské tradície v móde v Mlynoch Výstava Slovenské tradície v móde v Mlynoch Výstava Slovenské tradície v móde v Mlynoch Výstava Slovenské tradície v móde v Mlynoch Výstava Slovenské tradície v móde v Mlynoch Výstava Slovenské tradície v móde v Mlynoch Výstava Slovenské tradície v móde v Mlynoch Výstava Slovenské tradície v móde v Mlynoch Výstava Slovenské tradície v móde v MlynochZdroj: Mlyny Nitra