Diskusia sa konala v rámci podujatia Dni Európskeho kultúrneho dedičstva v Nitre 2017.

{https://soundcloud.com/michal-imonek-556981477/diskusia-o-vyzname-nitrianskeho-hradu}

Fotogaléria

Diskusia, Gotická priekopa na Nitrianskom hrade, 2017 Diskusia, Gotická priekopa na Nitrianskom hrade, 2017 Diskusia, Gotická priekopa na Nitrianskom hrade, 2017 Diskusia, Gotická priekopa na Nitrianskom hrade, 2017 Diskusia, Gotická priekopa na Nitrianskom hrade, 2017Zdroj: Nitralive.sk