18. septembra 2020 budete môcť stretnúť v uliciach miest a obcí Slovenska dobrovoľnícke tímy verejnej zbierky Biela pastelka. Tohto roku je to už jej 19. ročník. Patrí k najväčším a najdôveryhodnejším zbierkam. Iba vďaka darcom môže písať krajšie príbehy v živote nevidiacich a slabozrakých.

Ďakujem vám, neznámi darcovia, za nový život...

Pani Evka má kombinované zdravotné postihnutie a napriek tomu, že je prakticky nevidiaca, snaží sa žiť aktívne. Donedávna jej komplikoval život bežný mobilný telefón, no vďaka príspevku z verejnej zbierky Biela pastelka získala doplatok na zakúpenie moderného mobilného telefónu pre nevidiacich.

„Človek bez zdravotného postihnutia si ani nevie predstaviť, aké to je, telefonovať naslepo. Napríklad, keď som volala asistentke musela som stlačiť tlačidlo štrnásťkrát, ak do Únie, tak dvanásť. Nesmela som sa pomýliť. Na prečítanie správ mi už nevyhovovala žiadna lupa. Bola som z toho nešťastná a odkázaná na iných. Viete si predstaviť moje prekvapenie, keď som zistila, že existuje plne ozvučený mobilný telefón pre nevidiacich?! Myšlienka naň ma neopustila ani vo sne. Čo ma trápilo, bola jeho cena. Vyššia ako môj dôchodok... V Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska mi pomohli požiadať si oň prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Problémom však bol doplatok, pretože ÚPSVaR nehradí plnú sumu. A tu mi pomohla Biela pastelka a kúpu mobilu dofinancovala. Nový telefón používam už niekoľko týždňov a stále ho beriem do rúk s dojatím a vďakou. Nemôžem uveriť, že som sa dožila mobilného telefónu s hlasovou aplikáciou, ktorý mi veľmi uľahčuje život. Slovo ďakujem je slabé, aby vyjadrilo moju vďaku, ale iné asi neexistuje.“

Výnos verejnej zbierky Biela pastelka pomáha nevidiacim a slabozrakým:
• pri nácviku samostatnej chôdze s bielou palicou
• pri výučbe čítania a písania Braillovho písma
• kurzami práce s kompenzačnými, optickými a technicky náročnými pomôckami
• pri nácviku sebaobslužných činností – varenie, pranie, žehlenie, upratovanie
• špecializovaným sociálnym poradenstvom

Biela pastelka v Nitrianskom kraji

Všimnite si nás v uliciach miest a obcí Nitrianskeho kraja a získajte symbolickú pastelku, ktorá dokáže niekomu zmeniť život. Nie je anonymný, má svoju tvár, osud, aj sny... Osud mu možno nepríjemne zamiešal životnými kartami, ale vďaka vám v ňom opäť nájde radosť.

Nevidiacich a slabozrakých môžete podporiť:

• 18. 9. 2020 v uliciach miest a obcí
• zaslaním SMS v hodnote 2 € na číslo 820 vo všetkých sieťach
• príspevkom na účet SK23 1111 0000 0014 3025 8006
• príspevkom do stacionárnych pokladničiek umiestnených vo vybraných organizáciách a inštitúciách
• alebo online darom prostredníctvom www.bielapastelka.sk.

Aj vďaka vám sa mnohým ľuďom otvorí nová kapitola samostatného a radostnejšieho života... Ďakujeme!

Biela pastelka