Slávnostné odovzdanie grantových šekov sa uskutoční 18. mája o druhej popoludní v Starom biskupskom hostinci v Parku na Sihoti.

Sumou 14 300 € sa podporia tri verejnoprospešné projekty zamerané na vytvorenie novej alebo inováciu existujúcej infraštruktúry v rámci verejných priestorov v meste Nitra.

Trojicu projektov podporili v rámci 2. ročníka programu „Inovatívne s Foxconnom“. Partnermi grantového programu sú spoločnosť Foxconn Slovakia, s. r. o. a mesto Nitra.


Vyššia podpora vďaka spolufinancovaniu

Nitrianska komunitná nadácia v spolupráci so spomínanou spoločnosťou vyhlásili 1. februára výzvu na predkladanie žiadostí o grant.

Do termínu uzávierky 9. apríla bolo prihlásených 15 zaujímavých projektov. Víťazné projekty vyberala hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov súkromnej spoločnosti, nadácie a mesta.

V roku 2021 je program spolufinancovaný aj z dotácie mesta Nitra a 2 % Nitrianskej komunitnej nadácie.

„Výber víťazných projektov bol tento rok pre hodnotiacu komisiu ťažký, pretože všetky predložené projekty boli naozaj veľmi zaujímavé a krásne vypracované. No sme radi, že sa nám napokon podarilo podporiť až tri z nich a už teraz sa tešíme na výsledok ich realizácie“, hovorí Natália Zákopčanová, PR manažérka nadácie.


Odovzdávanie grantových šekov sa blíži

Slávnostné odovzdávanie grantových šekov víťazným projektom sa uskutoční 18. mája o 14. hod. v Starom biskupskom hostinci v nitrianskom mestskom parku. Okrem organizátorov sa ho zúčastnia aj autori projektov.

Všetky víťazné projekty a ich popis nájdete v anotáciách.Zdroj: Mesto Nitra