⚔?3. až 5. júl 2022 sa po ročnej (Covidovej) prestávke Nitrawa vracia pod Nitriansky hrad. Ročnú prestávku organizátori využili na zmenu v dramaturgii festivalu. "Brána času" sa nám otvorila aj do ďalších historických čias, ktoré boli pre život Nitry rovnako významné, ako veľkolepé časy Nitrianskeho kniežatstva a vojvodstva.

?? Širší dobový zámer tak okrem stredovekých skupín umožní v Nitra prvýkrát predstaviť aj tábory janičiarov a uhorskej renesančnej šľachty. V ťažkých rokoch tureckých a stavovských vojen bola Nitra častým miestom bojov, veliteľstvom uhorskej obrany i dobytým mestom v područí Osmanov.

? Samozrejme, že stálice ako historický trh s mestskou strážou a tavernou pod hradbami, historický sprievod či doobedňajší program pre deti zostávajú zachované.

Pribinova Nitrawa 2022