Druhá polovica apríla a začiatok mája bude v Nitre už tradične patriť vysokoškolákom a sérii vedeckých, kultúrno-spoločenských a športových podujatí. V poradí 22. ročník Nitrianskych univerzitných dní prinesie na pôdu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU), Univerzity Konštantína Filozofa (UKF) a do ulíc mesta až 50 akcií.

Chýbať medzi nimi nebudú obľúbené študentské podujatia, ale aj novinky. Cieľom Nitrianskych univerzitných dní, ktoré odštartujú 15. apríla a potrvajú do 8. mája, je prezentácia univerzít smerom k verejnosti. Záštitu na nimi prevzali rektorka SPU Klaudia Halászová, rektor UKF Libor Vozár, predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Branislav Becík a primátor Nitry Marek Hattas.

„Program prinesie viacero vedecko-odborných podujatí zameraných na tému globálnych problémov životného prostredia, vytvorenia zodpovedného prístupu k prírode, ako aj podpory zdravia a výchovy k prevencii ochorení. Workshopy predstavia trendy v robotike či spotrebiteľskom správaní. Novinkou je napríklad diskusné fórum, ktoré sa zameria na účasť mladých ľudí vo voľbách do Európskeho parlamentu, alebo Deň otvorených dverí v Environmentálnom centre SPU, vybudovanom v rámci projektu KLÍMA - KRAJINA – INFORMÁCIE,“ informoval prorektor SPU pre komunikáciu a prax Pavol Findura.

PROGRAM NUD 2024

Tradičnou súčasťou podujatia bude opäť Majáles SPU, spojený s tradičným stavaním mája, viazaním stužiek, majálesovou zábavou a vystúpením Folklórneho súboru Zobor. Súčasťou Nitrianskych univerzitných dní budú aj Kariérne dni SPU, ale napríklad aj tretí ročník súťaže o Kynologický putovný pohár SPU s ukážkami poľovnej a športovej kynológie, Deň otvorených dverí u Sokoliarov sv. Svorada či návšteva sveta plazov v nových priestoroch Vivária SPU. Pri príležitosti Dňa Zeme môžu záujemcovia navštíviť park Botanickej záhrady SPU s novými výsadbovými plochami, zúčastniť sa na komentovaných prednáškach a edukatívnych hrách.

Snahou organizátorov je podporovať aj rozvoj sociálneho cítenia mladých ľudí. S týmto cieľom do programu zaradili nielen tradičnú Univerzitnú kvapku krvi, ale aj charitatívnu zbierku Hračka pre deti, určenú pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a rodiny nachádzajúce sa v ťažkej životnej situácii. Na účastníkov čaká aj množstvo športových súťaží a turnajov, kvízov a testov, zameraných na zábavu a kreativitu. Program ponúkne napríklad plaveckú súťaž, stolnotenisový, tenisový či basketbalový turnaj, pre priaznivcov turistiky je pripravený výstup na Zobor. Fanúšikovia rýchlokurzov si môžu vyskúšať posunkový jazyk, priaznivci online testov preveriť základnú matematickú gramotnosť. Jedinečnú atmosféru ponúkne aj obľúbený Piknik FZKI. Nezabudnuteľným zážitkom môže byť aj možnosť nahliadnuť do zákulisia Folklórneho súboru Zobor.

Nitrianske univerzitné dni 2024Zdroj: SPU Nitra