Dňa 1.6.2016 sa pri príležitosti Medzinárodného dňa detí prví školáci prešli po novom náučnom chodníku, ktorý na prístupovom chodníku ku ruinám kláštora na Zobore inštalovali aktivisti zo Zoborského skrášľovacieho spolku. Návštevníkov malých i veľkých na úvodnej informačnej tabuli víta páter Filip, ktorý Vás prevedie chodníkom. Oboznámi Vás drevinami, živočíchmi a horninami vyskytujúcimi sa na Zobore. Benediktíni, ktorí sa tu usadili v 9. storočí, kultivovali okolitú krajinu a učili tunajšie obyvateľstvo na tú dobu pokrokovým metódam poľnohospodárstva a remesiel.

Deti majú možnosť vyplniť pútavú brožúrku a takto hravou formou získať vedomosti o histórii, živej a neživej prírode pod Zoborom. Chodník vás dovedie ku archeologickému nálezisku, kde si môžete vykopať keramiku, stanoviť jej pôvod, vek a pôvodné nálezisko. Následne vstúpite do areálu ruín kláštora, kde sa momentálne pracuje na záchrane ruín kláštorného kostola sv. Jozefa a príbytku mnícha. Máte príležitosť sa pri práci stretnúť s archeológmi, reštaurátormi a umeleckými remeselníkmi. Prosím, dodržiavajte bezpečnostné pokyny a pohybujte sa po vyhradenom koridore pre návštevníkov. Osem tabúľ vám poskytne informácie o histórii tohto miesta. Tu sú počiatky našej národnej histórie, kultúry, vzdelanosti a duchovnej orientácii. Pokračovať môžete lesným chodníkom, ktorý vás privedie na nespevnenú cestu vedúcu k Svoradovmu prameňu. Táto trasa bude onedlho vyznačená značkármi Klubu slovenských turistov.

Deti majú možnosť vyplniť pútavú brožúrku a takto hravou formou získať vedomosti o histórii, živej a neživej prírode pod Zoborom

K Zoborskému kláštoru vedie nový náučný chodník K Zoborskému kláštoru vedie nový náučný chodník

V pláne je vybudovať interaktívne detské ihrisko, kde bude pútavou formou primeranou detskému návštevníkovi predstavené osobnosti Pribina, Mojmír, Svätopluk, sv. Svorada a sv. Beňadika a ďalších, ale i mesta Nitry, kláštora sv. Hypolita na úpätí Zobora, kde sa od 9. storočia, od čias Veľkej Moravy formoval náš národ.

Zoborský skrášľovací spolok Vás pozýva dňa 10.6.2016 do areálu ruín kláštora od 18.00 hod. do 21.00 hodiny, kde pri príležitosti akcie Noc kostolov je pripravený pútavý program. Jeho vyvrcholením bude po 20.00 hodine pásmo o živote benediktínskych pustovníkov spod Zobora.

Fotogaléria

K Zoborskému kláštoru vedie nový náučný chodník K Zoborskému kláštoru vedie nový náučný chodník K Zoborskému kláštoru vedie nový náučný chodník K Zoborskému kláštoru vedie nový náučný chodník K Zoborskému kláštoru vedie nový náučný chodník K Zoborskému kláštoru vedie nový náučný chodník K Zoborskému kláštoru vedie nový náučný chodník K Zoborskému kláštoru vedie nový náučný chodník K Zoborskému kláštoru vedie nový náučný chodník K Zoborskému kláštoru vedie nový náučný chodníkZdroj: jk