Ešte v roku 2016 som sa rozhodol využiť zákon o obecnom zriadení a požiadal som 29 poslancov Mestského zastupiteľstva v Nitre, aby ma informovali o svojej činnosti. Aj keď sa občasne zúčastňujem na zasadnutiach zastupiteľstva, s niektorými poslancami komunikujem či už osobne, alebo cez internet, veľká časť z nich ako keby ani neexistovala. Nie je vidno žiadne aktivity.

Preto som emailom požiadal o odpoveď na 3 otázky, ktoré nájdete nižšie.

Prišlo mi spolu 9 odpovedí, ak rátame aj také, ktoré vlastne ani odpoveďou neboli - neboli zodpovedané moje otázky.

Odpovedali: Daniel Hecht, Ján Greššo a Ľuboš Török, Jozef Slíž, Miroslav Gut, Janka Buršáková, Peter Oremus, Miroslav Hatala, Anna Šmehilová

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

V súlade so zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení - § 25 odsek 7 “Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva.“ si Vás dovoľujem osloviť a požiadať o odpoveď na otázky nižšie:

1. Aké aktivity vyvíjate okrem bežnej poslaneckej činnosti – t.j. účasť na zasadnutiach zastupiteľstva, v komisiách, vo VMČ?
2. Koľko návrhov a materiálov ste podali na rokovanie zastupiteľstva v tomto volebnom období?
3. Koľko podnetov od občanov ste riešili a vyriešili v tomto volebnom období?

Dôvodom prečo som sa rozhodol Vás osloviť je fakt, že v Nitre vidno len veľmi málo aktivít a mesto stagnuje už roky. Ak si pozriete diskusie na sociálnych sietiach, ľudia sa hnevajú a jednoducho nevidia žiadne zmeny. Stačí sa prejsť po meste...

Ďakujem pekne

S pozdravom

Michal Šimonek
občan Nitry


ODPOVEDE / podľa poradia v akom prišli

Dobry den pan Simunek,

Snazim sa reagovat na podnety od obcanov, pokial mi to umozni cas nakolko som pracovne dost zaneprazdneny. Som aktivny aj na FB. Co sa tyka navrhov na uznesenia, dal som asi 4 navrhy, co sa tyka pozmenujucich navrhov tych bolo viac. Kolko podnetov som riesil? to naozaj neviem ale boli to desiatky a niektore sa dokonca podarilo aj vyriesit. Kratky suhrn mojej poslaneckej prace Vam posielam v prilohe.

S pozdravom
Hecht

Príloha:

Húževnatosť a zodpovednosť

Vážení spoluobčania,

využívam túto príležitosť aby som vám prezentoval svoju 1,5 ročnú prácu poslanca. Hneď na začiatku mojej poslaneckej práce som narazil na viaceré problémy spojené s fungovaním výborov mestských častí. Členovia výboru mestskej časti nepoznali vopred program zasadnutia VMČ, nemohli sa pripraviť na zasadnutie VMČ a tak prijímať najoptimálnejšie odporúčania pre Mestské zastupiteľstvo v Nitre a tým aj pre obyvateľov nášho mesta. Taktiež ma prekvapilo, že v zásadách zriaďovania a činnosti VMČ nebolo spravodlivo ustanovené odvolávanie a voľba predsedov resp. podpredsedov jednotlivých VMČ. Preto ako prvé som sa rozhodol riešiť fungovanie VMČ. Vďaka nášmu návrhu na zmenu rokovacieho poriadku a zásad pri zriaďovaní a činnosti VMČ bolo schválené, že každému členovi VMČ musí byť mailom alebo poštou doručený minimálne tri dni pred zasadnutím program VMČ a tak každý člen VMČ je vopred lepšie informovaný, čo prispieva k skvalitnenie činnosti členov VMČ v prospech občanov. Na základe našej iniciatívy sa podarilo presadiť, že predsedov a aj podpredsedov VMČ už môžu voliť a v prípade, že si riadne neplnia povinnosti aj odvolať nielen poslanci, ale aj členovia VMČ z radov obyvateľov. Okrem činnosti VMČ sa mi podarilo v spolupráci s kolegami poslancami zmeniť VZN a skvalitniť život obyvateľom na sídliskách v Nitre, tým že sme na problémových uliciach, v blízkosti škôl, detských ihrísk, zastávok MHD zakázali požívať alkoholické nápoje nielen v noci, ale aj počas dňa. Zmenu VZN, ktorou sa zakázalo popíjanie alkoholických nápojov na verejnosti iniciovali aj obyvatelia, ktorým prekážalo, že ich deti museli každý deň chodiť do školy okolo stánkov pri ktorých už od rána popíjali alkohol neprispôsobiví občania. Neprispôsobiví občania popíjajúci alkohol, taktiež znečisťovali verejné priestranstvo, pohoršovali okoloidúcich a pre neplnoleté deti boli zlým príkladom. Dodatkom VZN, ktorí som predkladal spolu s pani poslankyňou Ajdariovou a s pánom poslancom Hollým, sme umožnili Mestskej polícii v Nitre zasiahnuť proti opilcom na verejnom priestranstve, predovšetkým ich vykázať z verejného priestranstva a zhabať im alkohol. Náčelník Mestskej polície v Nitre ma informoval a aj ostatných obyvateľov, že táto zmena VZN zlepšila situáciu na sídliskách a neprispôsobiví obyvatelia, ktorí napriek zákazu naďalej popíjali alkohol dostali pokutu v blokovom konaní a týmto spôsobom sa snažíme vytlačiť opilcov z verejných priestranstiev.

Ostatnou mojou poslaneckou aktivitou v spolupráci s poslancom doc. Kretterom bolo predloženie návrhu na zmenu rozpočtu mesta Nitry, kde sme chceli navýšiť o 480 000 Eur prostriedky účelovo viazané na investičné akcie navrhnuté VMČ, pričom táto suma mala byť spravodlivo rozdelená medzi jednotlivé mestské časti podľa počtu obyvateľov, stavu infraštruktúry a rozlohy. Tieto finančné prostriedky mali byť použité na menšie investičné akcie VMČ a realizovanie podnetov od občanov, ktoré nám prezentujú na zasadnutiach výborov VMČ, ako sú opravy chodníkov, ciest, detských ihrísk, vytváranie nových parkovacích miest. Táto iniciatíva na zmenu rozpočtu mesta Nitry a navýšenie finančných prostriedkov na investičné akcie navrhnuté VMČ nezískala dostatočný počet hlasov. Na ostatnom Mestskom zastupiteľstve v Nitre sme aj na základe aktivít poslancov z koalície SMER-SD - KDH schválili prijatie úveru vo výške takmer 3 milióny Eur, ktorý bude výlučne použitý na akcie VMČ. Čerpanie úveru nám umožní zrealizovať základné potreby občanov, ako napr. parkoviská alebo už spomínané opravy chodníkov a ciest. Čo mňa osobne veľmi teší, že 200.000 Eur, z tohto úveru bude použitých na pokračovanie vo výstavbe nového chrenovského cintorína. Nový chrenovský cintorín je pre nás priorita, pretože v Nitre je akútny nedostatok hrobových miest.

Aj keď je poslanec húževnatý a iniciatívny bez podpory ďalších kolegov poslancov nemá šancu presadiť veci, ktoré si dal za cieľ vo svojom volebnom programe. Svojimi ďalšími iniciatívami a návrhmi budem naďalej bojovať za lepší život Chrenovčanov a hlavne všetkých obyvateľov Nitry.
Vážený pán Šimunek.

Myslím si že mesto nestagnuje, naopak, rozvíja sa a za posledné roky boli zrealizované viaceré investičné akcie, ktoré zlepšili vzhľad mesta a boli nimi napr. rekonštrukcie chodníkov, rekonštrukcie ciest, opravy základných a materských škôl, rekonštrukcie kultúrnych domov, výstavba nájomných bytov, výstavba a rekonštrukcia športovísk a mnoho ďalších. Okrem investičných akcií to bola aj organizácia kultúrnych podujatí pre občanov všetkých vekových kategórií a vo všetkých mestských častiach, či podpora detí a mládeže pri športových aktivitách. S občanmi pri riešení problémov komunikujem dennodenne, čo sa týka návrhov na rokovanie zastupiteľstva, zapájam sa aktívne, napr. pri dotácii ohľadne umelej trávy na futbalovom štadióne ČFK, kde boli akceptované a zapracované moje pripomienky.

Jozef Síž
Dobrý deň pán Šimonek,

povinnosti informovať voličov sa nebránim, v MZ Nitra zastupujem VMČ č.1 sám, tak mám práce dostatok (možno aj viac ako sa dá zvládnuť), horšie je to ale s voľným časom. Chodíte na zasadnutia tak určite ste postrehol že máme aj najmenší výbor na počet členov ale rozlohovo a dlhodobo neriešenými problémami nie najmenšiu. Od nástupu do funkcie je mojou snahou riešiť hlavne problémy mestskej časti ktorú zastupujem a samozrejme nakoľko som nitrančan nie je mi ľahostajné ani ako vyzerá naše mesto. Čo sa týka Vašich priamych otázok môžem stručne odpovedať:

1. neviem čo myslíte pod aktivitami ale pokiaľ som to správne pochopil tak som zamestnaný , zamestnanie ma vyťažuje na 75 % zvyšných 25% rozdelím medzi poslanectvo a rodinu, okrem toho nestíham nič, takže nie je to žiadna sláva ale dá sa to vydržať.

2. nakoľko som sa prvý rok snažil hlavne sledovať dianie a učiť sa ako to v zastupiteľstve chodí, mám v tomto rezervy. Priamo som predložil myslím si že 2 - 3 materiály, ďalšie som inicioval v klube a spoločne s klubom ich bolo podaných viac, takže tu mám ešte na zvyšné obdobie rezervy.

3. Koľko podnetov som riešil od občanov? myslím si že všetky s ktorými za mnou prišli, z toho úspešne som vyriešil tie ktorých riešenie som mohol ovplyvniť, resp. záviseli odo mňa. Riešenie podnetov ktoré nie sú v mojej kompetencii som inicioval u kompetentných pracovníkov MsÚ resp. SMS alebo ďalších inštitúcií. Nie je to jednoduché, ide o širokú škálu potrieb obyvateľov ale zrkadlo mi môžu skôr nastaviť obyvatelia našej mestskej časti, takže možno treba vycestovať do Krškán. Za zmienku stoja aj rôzne kultúrno - spoločenské aktivity, organizácia od myšlienky až po uskutočnenie je tiež časovo pomerne náročná.

Pán Šimonek veľmi si vážim Váš záujem o moju činnosť, ale svoju prácu v MZ nerobím kvôli sebe, robím ju hlavne kvôli ľuďom ktorých zastupujem.

Nie som spokojný s tým v akom stave sa nachádza naše mesto, preto chápem ľudí čo sa hnevajú ale iba chodiť na sociálne siete a nadávať na všetko zrejme nestačí, priznávam nechodím na soc. siete - je to možno môj nedostatok, ale nestíham čítať rôzne diskusie. Samozrejme zaujímajú ma názory ľudí okolo mňa, som otvorený diskusii na akúkoľvek tému. Nemám utajené číslo tel. ani mail, preto ak máte konkrétne riešenia kludne mi ich napíšte mailom, alebo mi zatelefonujte č.t. 0907 718176. Alebo nevidím problém sa stretnúť a povedať si niektoré veci priamo.

Píšem Vám trochu neskôr ale poteší ma Vaša reakcia, potrebujem spätnú väzbu, ale nepotrebujem publicitu, takže môj mail je odpoveďou iba priamo Vám. Každý má možnosť sa ma priamo spýtať, neviem čo je presne cieľom Vášho prieskumu, preto poprosím o vysvetlenie, poprípade porosím o linky na web alebo soc. siete, kde sa živo diskutuje, aby som si občas mohol urobiť obraz čo je horúcou témou u nás,

Ďakujem,

Prajem pekné popoludnie,
S úctou,
Ing. Miroslav Gut,

predseda VMČ č.1
Michal, zdravim.

Napiste prosim cislo tel.
Najdeme cas vhodny pre oboch efektivne prehovorit.
Dakujem:)

Janka Burs.
Dobrý deň pán Šimonek,
na základe Vašej požiadavky Vám odpovedám nasledovne:

1. Aké aktivity vyvíjate okrem bežnej poslaneckej činnosti?

- vo svojom voľnom čase sa snažím spolu so svojimi kolegami (Klub nezávislých poslancov a NOVA) a zo zoskupenia „ nitrianski mravci“ realizovať dobrovoľné projekty, zamerané na zveľaďovanie objektov a zariadení, ktoré sú v správe a majetku Mesta Nitra a sú v havarijnom stave.

Išlo okrem iných o tieto akcie:

- úprava vstupu do Tenisového areálu na Chrenovej, vrátane zhotovenie nápisu nad vstupom, opravy fasády steny hlavného dvorca, náter zábradlia pred budovou areálu, vnútorných zábradlí, výsadba drevín a úprava terénu,
- oprava a náter hracích prvkov detských ihrísk na Ďumbierskej (Chrenová), na Štiavnickej (Chrenová), vo vnútrobloku na Jurkovičovej (Klokočina),
- doplnenie piesku do pieskovísk na Chrenovej,
- pílenie stromov /so súhlasom MsÚ/ na základe požiadavky občanov vo vnútrobloku na Predmostí, na Chrenovej ulica Dlhá a iné,
- výmena oplotenia a náter starého oplotenia na Chrenovskom Cintoríne - I. etapa
- organizujem stretnutia s občanmi a rozhovory o problémoch, ktoré ich v meste trápia na akciách ako napr. Janíkovský Ohnivák, Kasíno Cup na Chrenovskom ihrisku, Deň detí, Deň starších ľudí, Jednota dôchodcov,
- mesačne odovzdávam svoju poslaneckú odmenu sociálne slabým rodinám, alebo rodinám s telesne postihnutými deťmi,
- poskytol som príspevok na rekonštrukciu Zoborského kláštora,
- pomohol som občanovi žijúcemu na Zobore, Pod Zlatým Brehom so zabezpečením odvedenia dažďovej vody, ktorá mu v čase prívalových dažďov spôsobila narušenie oporného múra pri dome,
- pomohol som občanovi v Krškanoch so získaním adresy s trvalým pobytom.

2. Koľko návrhov a materiálov ste podali na rokovanie MsZ v tomto volebnom období?

Nevediem si presnú evidenciu ale spomeniem nasledovné materiály:

- Štatút rady masmediálnej komunikácie, Návrh na zmeny v Rokovacom poriadku MsZ, Návrh na finančný audit spoločnosti ARRIVA, Návrh kontrolnej činnosti súkromných a cirkevných škôl zameraný na financovanie, Pripomienkovanie jednotlivých rozpočtových opatrení, Iniciovanie zvýšenia alokácie fin. prostriedkov pre jednotlivé VMČ a iné. Aktívne vystupovanie k závažným bodom rokovania MsZ.

3. Koľko podnetov od občanov ste riešili a vyriešili v tomto volebnom období?

- podpora oprávnenej požiadavky obyvateľov Dúhového bývania na zachovanie parkovacích miest pre vlastníkov bytov,
- podpora požiadavky na vybudovanie chodníka od Triedy A. Hlinku po otočisko autobusov na Dlhej ulici, akcia bude financovaná z eurofondov, čim sa ušetria financie Mesta Nitra,
- príprava a realizácia parkoviska na Lesnej 1 a 2, v súčasnosti sa súťaží zhotoviteľ diela, už sa zrealizovala prekládka stĺpa verejného osvetlenia,
- úprava dlažby po osadení molokov na Chrenovej,
- úprava niekoľkých priechodov pre chodcov na bezbarierové
- osadenie nových lavičiek, smetných nádob alebo ich oprava (Bajkalská, Štiavnická)

Ďakujem Vám, že sa zaujímate o verejné dianie.

S pozdravom

Ing. Peter Oremus, PhD.
poslanec MsZ
Dobrý deň pán Šimonek!

Každý poslanec ktorý kandidoval v tom ktorom mestskom obvode, kandidoval s nejakým volebným programom, ktorý bol zverejnený a verejnosťou bude na konci volebného obdobia zhodnotený, či bol a do akej miery splnený. Ak máte pocit že sa v meste nič nedeje, treba to skonkretizovať v akej oblasti máte ten pocit, prípadne menujte konkrétny problém, ktorý by mal byť riešený. Rád prijmem podnety od občanov.

Zostávam s pozdravom Ing. Miloslav Hatala.
Dobrý deň Michal,

Odpovede na Vaše otázky budem písať po väčšine za nás troch, teda p. poslankyňu Tekeliovú, p. poslanca Töröka a mňa z pozície predsedu poslaneckého klubu, nakoľko naše aktivity sú z väčšej časti spoločné. Rovnako tak tvoríme spoločne aj predkladané návrhy uznesení a pozmeňovacie návrhy k uzneseniam.

Ad. 1)

Aktivity mimo bežnej poslaneckej činnosti:

- Spolupráca s Jednotou dôchodcov SR, krajskou organizáciou Nitra.

Túto spoluprácu úspešne rozvíjame už druhý rok v rámci občianskeho združenia Dobrá Nitra, ktorého sme všetci členmi. Každoročne organizujeme pre našich seniorov výlety a exkurzie (exkurzia v JE Mochovce – Energoland 22.9.2015, kúpanie v Poľnom Kesove 19.4.2016, Výlet do Arboréta v Tesárskych Mlyňanoch – 17.5.2016). Aktívne sa zúčastňujeme akcií, ktoré organizuje JDS v Nitre poskytnutím materiálneho zabezpečenia týchto akcií (Krajské športové hry seniorov, majáles, Katarínska zábava). Pravidelne organizujeme v Klube dôchodcov v Olympii odborné prednášky (psychológia, medicína, právo). Veľkej obľube sa tešia „tvorivé dielne“, ktoré sú na pláne vždy pred Veľkou nocou a Vianocami, a na ktorých si naši seniori vyrábajú vlastnoručne ozdoby k týmto sviatkom.

V tomto roku sme v spolupráci s JDS a Mestom Nitra zorganizovali brigádu na obnovu petangového ihriska pri rieke Nitra. V spolupráci s partnermi sa OZ Dobrá Nitra podarilo získať päť osobných počítačov, ktoré sme darovali našim dolnozemským Slovákom v Báčskom Petrovci v Srbsku, konkrétne Gymnáziu Jána Kollára. Počítače budú použité na vzdelávanie študentov gymnázia v pripravovanej informatickej učebni.

Ad. 2)

Návrhy uznesení

Za tie necelé dva roky ich bolo pomerne dosť, preto sa ich pokúsim v stručnosti popísať.

Na náš podnet bol novelizovaný Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva, v ktorom sme žiadali najmä doplnenie bodu o vyhotovovaní a zverejňovaní zvukových záznamov z rokovania MZ rozdelených na zvukové stopy podľa jednotlivých bodov rokovania.
Naplnené bolo uznesenie, na základe ktorého sme odporúčali primátorovi mesta Nitra zorganizovať stretnutie za účasti primátora a jeho zástupcov, prednostu Mestského úradu a predsedov poslaneckých klubov Mestského zastupiteľstva za účelom špecifikácie jednotlivých zámerov, určenia indikatívneho finančného rozsahu jednotlivých zámerov a zoradenia zámerov podľa priority.
Návrh na doplnenie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta bol mimoriadne dôležitý v súvislosti s presunom nehnuteľného majetku do aktív spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o.. Tento návrh ukladá povinnosť primátorovi mesta, ktorý zároveň vykonáva aj funkciu Valného zhromaždenia mestom zriadených obchodných spoločností, predložiť návrh na ďalší prevod majetku týchto obchodných spoločností na schválenie MZ.
Už minulý rok, a rovnako aj v tomto roku sme navrhli, aby boli letné terasy na pešej zóne poskytované prevádzkovateľom na základe zmluvy o výpožičke.
Náš návrh na prideľovanie predajných stánkov počas akcií organizovaných mestom prostredníctvom aukcie síce v decembri 2015 prešiel, no vzápätí v januári bolo toto uznesenie zrušené tými istými poslancami, ktorí hlasovali najprv za neho. Na základe nášho návrhu bola vypracovaná analýza možnosti financovania komplexnej rekonštrukcie zimného štadióna v zmysle existujúcej projektovej dokumentácie, ktorá sa dnes po častiach aj realizuje.
Na náš návrh vypracoval náčelník Mestskej polície v Nitre koncepciu rozvoja Mestskej polície v Nitre zlepšením personálneho a materiálneho vybavenia za účelom zabezpečenia vyššej bezpečnosti v jednotlivých mestských častiach mesta Nitra. Táto hovorí o nedostatkoch v rámci Mestskej polície, ktoré sa budeme snažiť novými návrhmi postupne odstraňovať. Okrem menovaných návrhov sme predkladali niekoľko pozmeňovacích návrhov k predloženým materiálom.

Ad. 3) (odpoveď za seba, Ján Greššo)

Moje telefónne číslo a mailová adresa sú verejne dostupné. Navyše pravidelne sledujem FB stránky, ktoré sa týkajú mesta a problémov obyvateľov a pokiaľ je podnet zmysluplný, ihneď reagujem. Uznáte sám, že na niektoré reagovať nie je nutné. Občania mesta (nie len Starého mesta) ma preto môžu kedykoľvek kontaktovať. Za necelé dva roky „poslancovania“ som dostal už mnoho podnetov, ktoré som sa vždy snažil riešiť promptne.
Najčastejšie sa jednalo a jedná o opravy chodníkov a ciest (Janka Kráľa, Moyzesova, Stavbárska, Párovská, Podzámska...) Okrem nahlasovania „bežných“ výtlkov na opravu, čo robím dosť často, sa mi podarilo konečne docieliť opravu a zdvihnutie dažďových vpustí na Schurmanovej ulici. Zatiaľ je urobená jedna strana, v dohľadnej dobe by sa mala začať robiť aj druhá v smere ku kruhovému objazdu. Teším sa rovnako aj zo schválených peňazí aspoň na časť parkoviska na Vikárskej ulici, o ktoré som žiadal od zvolenia za poslanca.
Samozrejme, podporujem každú zmysluplnú a ekonomicky výhodnú investíciu do Starého mesta, resp. celého nášho mesta, nemusím byť nevyhnutne jej predkladateľom. Trošku ma mrzí, že nás nie je viac takto uvažujúcich.
Ahoj

Ak je moja odpoved este aktualna, tak by som rada reagovala:

Odpoveď na otázku č. 1. Okrem bežnej poslaneckej činnosti vykonávam tieto činnosti:

pravidelné obhliadky miest pri riešení podnetov od občanov, priama komunikácia cez telefón, FB, email a osobne ohľadom podnetov, každoročný odpočet vybraných mojich aktivít a činností publikovaný na FB a v printovej podobe schránkovaný, informovanie o mojich aktivitách a výzvach na fanpage, organizovanie podujatí pre mestskú časť, v ktorej ako poslankyňa pôsobím, účasť na podujatiach, diskusiách, na ktoré ma občania pozývajú, účasť na otváraní a ukončení školského roka v základných školách v mojom obvode, účasť na odborných konferenciách súvisiacich s komunálnou problematikou, získavanie nových informácií v komunikácii s inými komunálnymi poslancami z iných miest a obcí, komunikácia o možných návrhoch a zmenách s poslancami NR SR v oblasti komunálnej politiky, založenie speváckej skupiny Janíkovská studnička pre rozvoj a udržanie kultúrnych tradícií z oblasti Janíkovce, charitatívne zbierky, dobrovoľnícka činnosť v prospech verejných priestorov a verejnej zelene a iné.

Odpoveď na otázku č. 2. Tých podnetov, návrhov, pozmeňovákov bolo asi viac. Tak budem si musieť vyžiadať z organizáčného sumár, lebo hneď odpoveď s presným číslom neviem. Chceš vedieť aj počet diskusných príspevkov v rámci rozpravy v MZ?

Odpoveď na otázku č. 3. Tých podnetov bolo neúrekom. Presné číslo neviem. Mnohé podnety a ich úspešné vyriešenie som publikovala na FB a v mojich odpočtoch. Ale to číslo sa pohybuje v desiatkach.

A všetko dobré v Novom roku 2017.
AnkaZdroj: Nitralive.sk