Školy a školské zariadenia sú financované najmä z podielových daní obcí. Obce majú právo na ich prerozdelenie podľa vlastných potrieb. Dodržať však musia minimálnu výšku 88% na žiaka neštátnych škôl zaradených v sieti škôl a školských zariadení SR zo sumy, ktorú poskytnú školám a školským zariadeniam v svojej zriaďovateľskej pôsobnosti na mzdy, odvody a prevádzku. Nitra toto percento navýšila na 97%, čo je vôbec najviac v histórii.

Poslanci teda zdvihli koeficient na žiaka súkromných a cirkevných zariadení, ktoré budú po novom takmer na jednej úrovni s mestskými. Peniaze pôjdu na mzdy a prevádzkové náklady.

Aj keď nás primátor a niekoľko poslancov presviedča, že je férové prerozdeliť podielové dane medzi školy financované mestom a cirkevné a súkromné školy, skutočnosť je niekde úplne inde. Školy v zriadovateľskej pôsobnosti mesta sú financované z rozpočtu mesta (peniaze od štátu na žiaka), opravy budov a iné investície idú tiež z rozpočtu. Financovanie je transparentné.

Na druhej strane máme cirkevné a súkromné školy, ktorých financovanie nie je verejné a je z viacerých zdrojov. Argument, že aj tam chodia naše deti a treba sa podielať na financovaní je bohužiaľ len zneužívaním a hraním na city. Ako som sa dopočul v diskusii vo videonahrávke zo zastupiteľstva, národný priemer je okolo 91 percent. Nitra schválila 97 percent.

Tieto peniaze majú súkromné školy použiť na mzdy a prevádzku. Tieto školy sú prevádzkované za cieľom zisku, nie ako dobročinné inštitúcie. Ak doteraz vedeli fungovať a zarábať, odteraz to bude ešte viac. Z mestskej kasy ideme teda dotovať podnikanie. Áno aj cirkev podniká a má majetky. Je na rozhodnutí rodičov, kam umiestnia svoje dieťa.

Zadotuje Mesto Nitra podnikateľské aktivity aj iných občanov Nitry?
Čo nastane v prípade, že nám tu zrazu vznikne niekoľko ďaľších škôl, pretože ich financovanie je zrazu rádovo o percentá vyššie?

Aby sme sa nechápali zle, nemám problém s priemerom, vadí mi len prehnane vysoké číslo 97 percent. A čo je najdôležitejšie, mesto tieto peniaze nemá, niekde ich bude treba nájsť. Od svojho nástupu primátor len rozdáva, vytvára funkcie, veď to nejde z jeho vačku. V časoch kedy sa nám rozpadáva mesto, neopravujú sa hlavné cestné ťahy, máme vymreté centrum, považujem za luxus riešiť navýšenie financovania súkromných škôl o závratnú čiastku. Ak už chceme vynakladať viac peňazí na školy, tak na tie v správe mesta. Niektoré školy majú schátrané telocvične, nie sú zateplené a podobne.

Vypočujte si diskusiu vo videonahrávke od času 05:46:50 v bode 27. Stotožňujem sa s poslankyňou Rácovou a poslancom Oremusom. Vystúpila aj hlavná kontrolórka mesta pani Keselyova.

Súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia

Súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia Nitra