Fungovanie letných terás na pešej zóne v Nitre by sa mohlo tento rok zmeniť. Mestská rada schválila nové pravidlá pre letné terasy, tento zámer musia ešte schváliť poslanci na rokovaní mestského zastupiteľstva, ktoré sa koná dňa 25. apríla.

"Po starom dátum, kedy mohli prevádzky rozložiť terasy, určovali každý rok poslanecké uznesenia. Tie sa často schvaľovali v máji alebo v júni, kedy už slnko hrialo na plné obrátky. A tak kým v iných mestách už terasy fungovali, Nitrania sa ponosovali, že si ešte stále nemôžu vychutnať kávu či zmrzlinu vonku na vzduchu," píše sa v správe, ktorá nám poslal hovorca mesta.

Materiál, ktorý teraz mesto Nitra pripravilo, takýmto situáciám zabraňuje. Po novom budú môcť podnikatelia terasy automaticky rozložiť od 1. apríla a nechať ich vonku až do konca novembra.

"Priestor pre letné terasy navyše rozširujeme prakticky pre celú centrálnu mestskú zónu. Terasy budú nielen na Pešej zóne, ale na priľahlých uliciach, napríklad Radlinskej, Farskej, letné terasy tiež budú môcť mať aj prevádzky umiestnené vo vnútorných dvoroch," informoval viceprimátor Daniel Balko.


Odpustenie poplatkov

Majitelia kaviarní a reštaurácií dostanú od mesta aj darček v podobe odpustenia jedného poplatku – namiesto doterajších dvoch poplatkov zaplatia po novom už iba nájomné za užívanie pozemkov pod letnou terasou. Mesto ale na oplátku chce od podnikov s letnými terasami, aby v období rozloženia terás uskutočnili aspoň dve podujatia, napríklad koncerty, diskusie či ochutnávky vín. Ich povinnosťou bude produkcie hlásiť oddeleniu kultúry na mestskom úrade – a to iba z praktického dôvodu, aby sa napríklad nestalo, že veľa prevádzok bude chcieť zorganizovať rôzne produkcie v rovnakom termíne.

"Prevádzkovateľom letných terás vieme pomôcť aj tak, že za nich zaplatíme poplatky pre SOZA – vysporiadame tak za nich všetky autorské poplatky. Chceli by sme, aby sa podnikatelia zapájali aj do podujatí, ktoré robí mesto, napríklad prvý raz budeme mať hody s ochutnávkou vín, tak by sa mohli niektoré prevádzky zapojiť tematicky a usporiadať v rovnakom termíne ochutnávky vín," dodal Daniel Balko.

Mesto Nitra bude musieť dohliadnuť na to, aby všetci podnikatelia splnili podmienku zorganizovať aspoň 1 podujatie. Takýto systém fungoval aj posledné roky. V apríli 2017 schválili poslanci bezplatné teray pre prevádzky na pešej zóne za podmienky zorganizovať podujatie.

Pre zaujímavosť ku dňu 23.8.2017 usporiadalo z 15-tich prevádzok verejné kultúrne podujatie (v zmysle zmluvy o výpožičke v záujme podpory kultúrneho a spoločenského diania na pešej zóne v Nitre) spolu 9 prevádzok.Zdroj: Nitralive.sk, Mesto Nitra