Nitrianske kúpalisko na Sihoti dnes otvorilo letnú sezónu 2019. Vstupné sa oproti minulému roku zmenilo - o zvýšení cien športovísk v Nitre sme informovali nedávno. Cenník sa nachádza nižšie.


Čo je nové tento rok?

Pribudlo prestrešenie detského bazéna trojuholníkovými plachtami na kovových stojanoch, ktoré chránia pred slnkom. Medzi rekreačným a detským bazénom pribudla dlažba, pribudli nové ležadlá.

V najväčšom 50m bazéne budú vyčlenené 2 dráhy pre plavcov. Celkové náklady predstavujú sumu 20-tisíc eur.

Cenník

Dieťa do 3 rokov zdarma
Dieťa do 15 rokov vrátane 2 €
Dospelý4€
Dospelý - občan s trvalým pobytom v Nitre3,50€
Dieťa ZŤP do 15 rokov vrátanezdarma
Dôchodca, dospelý ŽTP 2€
Doprovod k dieťaťu ZŤP zdarma
Dieťa do 15 rokov vrátane po 16 hodine1€
Dospelý po 16 hodine 2,50 €
Dôchodca, dospelý ŽTP po 16 hodine 1 €
Príplatok slnečník3,50€
Príplatok lehátko3,50€
Ambulantný predaj/deň30€
Poškodenie lehátka/slnečníka15€
Organizovaní športovci do 15 rokov vrátane 1 €
Organizovaní športovci2€Kúpalisko Nitra 2019 Kúpalisko Nitra 2019 Kúpalisko Nitra 2019 Kúpalisko Nitra 2019 Kúpalisko Nitra 2019 Kúpalisko Nitra 2019