Žiadne ďalšie ohrozenie domov pod hradom by nemalo nastať. Taký je záver pracovného stretnutia k zosuvu svahu na hradnom kopci, ktoré sa konalo na nitrianskom mestskom úrade.

Na úseku, ktorý pred časom spadol a zavalil dvory domov v podhradí, urobili hydrogeologický a geologický prieskum. Prieskumy sondovali ďalšie možné nebezpečenstvo.

„Zistilo sa, že labilná bola len povrchová časť tvorená suťou. Aby sa neopakovala kritická situácia, postavil sa stabilizačný múr, ktorý je definitívnym riešením a zabráni ďalším zosunom,“ informoval viceprimátor Daniel Balko. Staré vodovodné rozvody, z ktorých sa vylievala voda a ktoré prispeli k zosunu hradného kopca, mesto odstránilo.

Na biskupstve aj u pamiatkarov majú budovy, na ktorých zistili praskliny. Podľa viceprimátora nevedia, či je to kvôli zlej rekonštrukcii alebo zosúvajúcemu sa svahu.

Obe inštitúcie si preto dajú spraviť statický prieskum. Jeho výsledky budú známe najskôr začiatkom budúceho roka. Ak sa ukáže, že na vine je stále sa zosúvajúci sa svah, bude nutný hĺbkový prieskum svahu špeciálnymi sondami. Ten vyjde na stotisíc eur a náklady by sa rozdelili medzi všetkých, ktorých sa zosuv týka - čiže medzi mesto, biskupstvo aj pamiatkarov.

Momentálne ale nič nenasvedčuje tomu, že by sa zosuv, aký na hradnom kopci nastal pred pár mesiacmi, mal zopakovať.Zdroj: Tomáš Holúbek, hovorca Nitry