U zamestnanca školy ZŠ Nábrežie mládeže v Nitre bola potvrdená nákaza SARS-CoV-2, z tohto dôvodu im bola nariadená domáca izolácia od 21. do 25. septembra 2020. Týka sa tried 1.A, 1.B, 1.C, 1.D, 2.A, 2.B, 2.C, 7 oddeleniach školského klubu detí vo vedľajšej budove školy a ďalej v triede 4.B v hlavnej budove.

"RÚVZ so sídlom v Nitre zistil dňa 19.09.2020 laboratórne potvrdený prípad nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2 spôsobujúcim ochorenie COVID-19 metódou RT – PCR u zamestnanca školy. Epidemiologickým vyšetrením dňa 20.09.2020 bolo zistené, že príznaky typické pre ochorenie COVID-19 sa vyskytli u ďalších minimálne troch zamestnancov školy. Pozitívne testovaný zamestnanec bol poslednýkrát v kontakte so žiakmi a s ďalšími zamestnancami v škole dňa 09.09.2020. Ostatní zamestnanci s príznakmi ochorenia boli naposledy v škole 11.09.2020. Vzájomný kontakt pozitívne testovanej osoby s ďalšími zamestnancami a žiakmi bol vyhodnotený ako priamy úzky kontakt v uzatvorenom vnútornom priestore vo vzdialenosti menšej ako 2 m, čas dlhší ako 15 minút."


Rozhodnutie - COVID-19, ZŠ Nábrežie Mládeže by Nitralive.sk on Scribd