Aktuálnu situáciu v odberných miestach nám hláste cez tento odkaz, kde nájdete hlásenia od ľudí.

Počas víkendu 7. a 8. novembra 2020 prebehne druhé kolo testovania na COVID-19. V Nitrianskom kraji sa bude testovať len v okrese Topoľčany. Mimo celoplošné testovanie však bude zriadené odberné miesto v meste Zlaté Moravce pre obyvateľov z okresu ZM. Rozhodlo sa tak samotné mesto. Miesto odberov bude na Mestskom štadióne – telocvični na ulici Továrenská ulica č. 46.

Okrem plánovaných odberových miest v rámci 45 testovaných okresov rezort obrany dobrovoľne otvorí aj ďalšie odberové miesta v okresoch, ktoré hraničia s tzv. červenými okresmi, a to na základe požiadaviek samospráv. V tomto prípade štát poskytne pre odberové miesta nad rámec plánu antigénové testy, certifikáty a dokumentáciu, ako aj personál z radov ozbrojených síl a policajného zboru. Ostatný personál a ochranné pomôcky budú v réžii samospráv, ktoré o tieto odberové miesta nad rámec plánu požiadajú.

V Nitre teda počas testovacieho víkendu odberné miesto nebude. Najbližšie sa môžete ísť dať testovať do obce Koniarovce.

Celoplošné testovanie je primárne určené pre osoby (okrem výnimiek stanovených uznesením vlády SR) nad 10 rokov, ktoré sa zdržujú v územných obvodoch okresov, kde počet ľudí s pozitívnym výsledkom testov dosiahol v rámci celoplošného testovania obyvateľov hranicu 0,7% a viac a tiež pre osoby, ktoré potrebujú navštíviť tieto okresy v termíne od 9. do 14. novembra 2020.

Zoznam testovacích miest Nitriansky kraj, okres Topoľčany

Pracovná doba: 08:00 - 20:00 hod.

Mimo celoplošné testovanie však bude zriadené odberné miesto v meste Zlaté Moravce. Rozhodlo sa tak samotné mesto. Miesto odberov bude na Mestskom štadióne – telocvični na ulici Továrenská ulica č. 46.

Názov obce Presná adresa odberného miesta
Blesovce Kultúrny dom Blesovce č. 158
Hajnej Novej Vsi zasadačka obecného úradu v Hajnej Novej Vsi
Čeľadince Kultúrny dom Čeľadince č.6
Čermany Kultúrny dom Čermany č.33
Krtovce kultúrny dom Krtovce č.2
Podhradie kultúrny dom v obci Podhradie, Podhradie s. č. 91, 955 01
Lipovník Kultúrny dom č. 113, Lipovník
Vozokany Kultúrny dom Vozokany, súp. č. 92
Bojná Kultúrnom dome Bojná, na adrese Bojná č.589
Bojná Kultúrnom dome Bojná, na adrese Bojná č.589
Dvorany nad Nitrou Dvorany nad Nitrou Kultúrny dom / Obecný úrad/
Horné Chlebany Obecný úrad Horné Chlebany 6
Rajčany Kultúrny dom Rajčany č. 129
Horné Obdokovce Kultúrny dom Horné Obdokovce + areál (adresa: Horné Obdokovce č. 3, 956 08)
Horné Štitáre kultúrny dom Horné Štitáre
Hrušovany Kultúrny dom Hrušovany
Chrabrany Kultúrny dom, Mlynská 326/3, 955 01 Chrabrany
Jacovce futbalové ihrisko Jacovce
Jacovce telocvičňa ZŠ Jacovce
Kamanová Kultúrny dom Kamanová č. 127
Koniarovce Koniarovce č. 92, 956 13 Koniarovce – Kultúrny dom
Kovarce Kultúrny dom Kovarce, Kovarce 461, 956 15 Kovarce
Krnča Krnča Kultúrny dom, ul. Sovietskej armády č.496
Krušovce kultúrny dom Krušovce
Kuzmice Kutúrny dom Kuzmice, Jacovska 231
Ludanice Ludanice – Kultúrny dom Ludanice, Hviezdoslavova 416/41, 956 11 Ludanice, prípadne parkovisko pred kultúrnym domom
Malé Ripňany Kultúrny dom Malé Ripňany
Nemčice Kultúrny dom Nemčice
Nemečky Kultúrny dom Nemečky č. 110
Norovce Norovce 140 - Kultúrny dom
Nitrianska Blatnica Kultúrny dom Nitrianska Blatnica
Nitrianska Streda "Kultúrny dom Nitrianska Streda Nitrianska Streda č.1, 956 16"
Oponice Dom Kultúry, Oponice 105
Orešany kultúrny dom Orešany č. 79
Prašice Kulturny dom Prašice, ul. 1. maja 154, Prasice
Prašice Kulturny dom Prašice, ul. 1. maja 154, Prasice
Práznovce Kultúrny dom, ul. Rezutova 340, Práznovce, alebo Obecný úrad, ul. M. Nešpora 146
Preseľany Preseľany - kultúrny dom
Radošina Radošina Kultúrny dom Radošina
Radošina Radošina Kultúrny dom
Bzince Kultúrny dom Bzince
Solčany Prístrešok pred Domom kultúry v obci Solčany, exteriér, ulica Hviezdoslavova č. 50, 956 17 Solčany
Solčany Solčany Hviezdoslavova č. 50
Súlovce kultúrny dom Súlovce 177
Šalgovce Kultúrny dom Galéria v Obci Šalgovce č. 146
Tesáre Kultúrny dom spojený so zasadačkou a obecným úradom, č. 128, 95621 Tesáre alebo hasičská zbrojnicu č. 131, Tesáre
Topoľčany Základná škola s materskou školou, Gogoľova 2143/7, 955 01 Topoľčany
Topoľčany Základná škola s materskou školou, Gogoľova 2143/7, 955 01 Topoľčany
Topoľčany Základná škola, Škultétyho 2326/11, 955 01 Topoľčany
Topoľčany Základná škola, Škultétyho 2326/11, 955 01 Topoľčany
Topoľčany Základná škola, Škultétyho 2326/11, 955 01 Topoľčany
Topoľčany Základná škola, Tribečská 1653/22, 955 01 Topoľčany,
Topoľčany Základná škola, Tribečská 1653/22, 955 01 Topoľčany,
Topoľčany Základná škola, Tribečská 1653/22, 955 01 Topoľčany,
Topoľčany Súkromné Konzervátorium D. Kardoša, Gagarinova 2490/13, Topoľčany
Topoľčany Súkromné Konzervátorium D. Kardoša, Gagarinova 2490/13, Topoľčany
Topoľčany Súkromné Konzervátorium D. Kardoša, Gagarinova 2490/13, Topoľčany
Topoľčany SOŠ obchodu a služieb, T.Vansovej 2, Topoľčany
Topoľčany SOŠ obchodu a služieb, T.Vansovej 2, Topoľčany
Topoľčany Základná škola sv. Don Bosca, Ľ. Fullu 2805/6, Topoľčany
Topoľčany Základná škola sv. Don Bosca, Ľ. Fullu 2805/6, Topoľčany
Topoľčany Základná škola sv. Don Bosca, Ľ. Fullu 2805/6, Topoľčany
Topoľčany Základná škola sv. Don Bosca, Ľ. Fullu 2805/6, Topoľčany
Topoľčany Základná škola sv. Don Bosca, Ľ. Fullu 2805/6, Topoľčany
Topoľčany SOŠ techniky a služieb, Tovarnícka 1609, Topoľčany
Topoľčany SOŠ techniky a služieb, Tovarnícka 1609, Topoľčany
Topoľčany Základná škola sv. Ladislava, Lipová 3868, Topoľčany
Topoľčany Základná škola sv. Ladislava, Lipová 3868, Topoľčany
Topoľčany DECODOM, Pilská 7, Topoľčany
Veľké Bedzany Kultúrny dom, Ovocná, mestská časť Veľké Bedzany
Tovarníky, Dom kultúry Tovarníky, Obrancov mieru 84, 955 01 Tovarníky – dvor prináležiaci Domu kultúry
Tvrdomestice budova ZŠ Tvrdomestice 227
Velušovce Velušovce 191 - kultúrny dom
Urmince Urmince v kultúrnom dome alebo na ihrisku
Veľké Dvorany kultúrny dom č.2 ,Veľké Dvorany
Veľké Ripňany Kultúrny dom Veľké Ripňany ,Majerská 295
Veľké Ripňany Komunitné centrum Veľké Ripňany , Hlohovecká
Závada Závada Dom kultúry
Topoľčany Pálanda, Pod kalváriou