Na základe súčasnej zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie, v súlade s vyhláseným stavom núdze a na základe záverov minulotýždňového pracovného stretnutia predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Milana Belicu so zástupcami nitrianskeho Regionálneho ZMOS, vydal lekár NSK Ľubomír Ševčík v súvislosti s testovaním obyvateľov pokyn všetkým neštátnym všeobecným lekárom pre dospelých, deti a dorast v Nitrianskom samosprávnom kraji.

Lekár NSK ich žiada, aby vykonávali antigénové testovanie svojim zmluvným pacientom aj na ich požiadanie. V zmysle pokynu má poskytovateľ využiť antigénové testy distribuované z NSK. „Na testovanie si má poskytovateľ upraviť ordinačné hodiny tak, aby bolo zabezpečené poskytovanie zdravotnej starostlivosti a čas na testovanie,“ uvádza sa v pokyne lekára NSK. ZMOS má poskytnúť neštátnym zdravotníckym zariadeniam aktívnu pomoc s administrátormi, prípadne pri zabezpečení priestorov.

„Ambulancií v NSK je viac ako 460 a tým je aj zabezpečený celý kraj. Testovaní budú pacienti podľa zváženia lekára a na požiadanie zmluvní pacienti. Testovanie v neštátnych zdravotníckych zariadeniach, ktoré budú vydávať aj potvrdenia o absolvovaní testu, sa bude robiť od pondelka do piatka. Mobilné odberové miesta budú v prevádzke ako doteraz, v kraji je ich 42,“ informoval krajský lekár. Ako povedal Ľubomír Ševčík na zasadnutí Zastupiteľstva NSK v pondelok 8. februára, na požiadavku testovania obyvateľov pristúpil NSK na základe pretrvávajúceho stavu núdze, problémov s personálnym obsadením novootváraných mobilných odberových miest a aktuálnej epidemiologickej situácie v regióne.Zdroj: Nitralive.sk, NSK