Na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a uznesenia Vlády SR sa upravuje vyučovanie v školách a prevádzka v školských zariadeniach od 8. marca 2021. Škôlky a základné školy 1. stupeň budú PREDNOSTNE otvorené len pre tie deti, ktorých obaja zákonní zástupcovia nemajú možnosť vykonávať prácu z domu.

Mesto Nitra obnoví prezenčné vzdelávania na prvom stupni základných škôl a na prvom stupni Základnej umeleckej školy J. Rosinského. Školy budú otvorené od pondelka 8. marca 2021 pre VŠETKY DETI.

O obnovení výučby rozhodol mestský krízový štáb na základe rozhodnutia ministra školstva a v zmysle Covid automatu. Mesto Nitra obnoví výučbu pre všetky deti, nielen pre deti rodičov, ktorí musia byť osobne v práci či pre žiakov, ktorí nemajú podmienky na online vzdelávanie. „Od riaditeľov škôl zaznel jednoznačný názor, že sprístupnením vzdelávania len pre určitú skupinu žiakov by sme zamedzili prístup k rovnocennému vzdelávaniu zvyšným deťom. Učitelia by totiž svoje kapacity venovali prezenčnej výučbe a nebolo by možné pokryť výučby dištančnú,“ uviedla vedúca Odboru školstva na Mestskom úrade v Nitre Mária Orságová.


ŠKÔLKY ZOSTANÚ OTVORENÉ

Materské školy v meste Nitra sú otvorené od prvého marcového týždňa a bude tomu tak aj po ôsmom marci. Podľa viceprimátora Nitry Miloslava Špotáka otázka otvárania základných a materských škôl nemá dobré riešenie. „Na jednej strane je tu objektívne riziko nákazy koronavírusom, na druhej strane je ohrozené duševné zdravie rodičov, učiteľov a hlavne detí. Dlhé mesiace dištančnej výučby si už dnes vyberajú svoju daň na psychike mnohých ľudí. Pevne verím, že pozitíva otvorenia škôl a škôlok prevážia,“ uviedol viceprimátor Špoták.

Škôlky budú otvorené pre všetky deti tak ako v prípade škôl.

Do dvadsiatichôsmich materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitra nastúpilo tento týždeň 1031 z celkového počtu 2566 detí. Budúci týždeň, po skončení jarných prázdnin, počíta radnica so záujmom presahujúcim polovicu zapísaných detí.


Vyjadrenie Ministerstva školstva SR pre Nitralive.sk

Ministerstvo školstva vyzvalo riaditeľov/zriaďovateľov škôl, aby svojim rozhodnutím sprístupnili prezenčnú výučbu aj iným žiakom ako žiakom zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce – v prípade, že im to umožňujú personálne a priestorové kapacity, s ohľadom na epidemiologickú situáciu v danej lokalite a pri zabezpečení potrebných ochranných a preventívnych opatrení na škole.

„Takže keď sa rozprávame, ktoré deti (môžu ísť do škôl), tak sú to pre nás tri skupiny. Jedna skupina, tak ako sme uvádzali v rámci manuálov, keďže sme nevedeli zadefinovať jednotlivé prípady pre všetkých 5000 subjektov, je to skupina rodičov, ktorá nemôže vykonávať prácu v rámci home office, je to skupina detí, ktorá nemá prístup k dištančnému online vzdelávaniu a potom sú to aj individuálne prípady, ktoré musí posúdiť samostatne riaditeľ.“ B. Gröhling, 3. marca 2021, TB na ÚV SR

Ministerstvo školstva zverejnilo k otváraniu a zatváraniu škôl a školských zariadení podrobné usmernenie.


Návrat do škôl 2021 (k 8. marcu 2021) by Nitralive on Scribd