O aktuálnej situácii v Zoborskom kláštore, novinkách a zámeroch v najbližšej budúcnosti nás informoval pán Ján Kratochvíl.

V súvislosti s pandémiou bol v roku 2020 areál Zoborského kláštora z veľkej časti sezóny neprístupný, pretože je súčasťou nemocnice, a tak nebolo možné z pochopiteľných dôvodov ho otvoriť. Poučili sme sa, že nie je možné spoliehať sa na jarné upratovanie formou brigády a ani počas sezóny nebolo možné a hlavne nemal kto pozametať, vytrhať náletové buriny, vyniesť smeti. Návštevníci ma kontaktovali a upozorňovali na doslova nedôstojný stav. Dovtedy ošetrované plochy do jesene zarástli burinou. Majiteľ sa spoliehal na mňa, že sa postarám o kláštor ja sám. Uvedomil som si, že takto sa nedá pokračovať. Preto Zoborský skrášľovací spolok pre rok 2021 podal dve žiadosti o dotáciu na Mesto Nitra. Jedna sa týka údržby objektov. Od konzervovania ruiny kostola ubehlo už päť rokov. Pri jeho stenách sú po zime popadané časti tehiel či kameňa. Pokiaľ chceme areál sprístupniť verejnosti, je bezpodmienečne nutná revízia koruny muriva presbytéria kostola a jej oprava. Tu vyrástla náletová zeleň, ktorá koreňmi narušila maltu, a tak sa uvoľňujú časti stavby. Druhý projekt sa týka žiadosti o dotáciu na permanentné udržiavanie areálu počas šiestich mesiacov turistickej sezóny, na finančný príspevok pre správcu areálu, ktorý sa oň postará.

Pánovi riaditeľovi nemocnice neodporučím sprístupnenie pamiatky verejnosti, pokiaľ sa nevykoná nevyhnutná údržba pre zaistenie bezpečnosti osôb a nebude postarané o starostlivosť areálu. Viete, ja som si naivne myslel, že ak dáme pamiatku do poriadku, kam ľudia budú radi chodiť, bude aj všeobecný záujem autorít o starostlivosť o ňu. Verím, že tento rok sa aj otázky údržby areálu vyriešia k všeobecnej spokojnosti.

V roku 2019 boli ukončené práce na konzervovaní nadzemných ruín kamaldulského kláštora. Našu pozornosť sme zamerali na vytvorenie sprievodcovskej služby pomocou informačných technológií, a to hlavne 3D rozšírenou realitou. V roku 2019 bola spustená aplikácia a turisti mali možnosť vstúpiť do pustovne kamaldulského mnícha, kde na obrazovke tabletu alebo mobilu videli zariadený priestor jednotlivých miestností so sprievodným slovom mnícha, obyvateľa príbytku. Vminulom roku pribudla k ponuke možnosť vidieť exteriér pustovne mnícha aj jej záhradku s rastlinami. Rastlinky bolo možné i bližšie spoznať. Po namierení kurzoru na tabuľku s popisom sme sa o rastline dozvedeli viac informácií. V tomto roku plánujeme predstaviť ďalší objekt kláštora, a to Kostol sv. Jozefa rovnakou technológiou - 3D rozšírenou realitou. V roku 2021 sa zameriavame sa na to, aby sme zaistili starostlivosť o objekty a areál kláštora. Nech kultúrna pamiatka zostane zachovalá, aby kvalitne slúžila verejnosti.


Náučný chodník Zoborské vrchy

Púšťame sa aj do nového projektu Náučný chodník Zoborské vrchy. Pokiaľ sa nám podarí získať grand od NKN, grantový program Inovatívne s Foxconnom, tak začneme s obnovou schátraného NCH Zoborské vrchy. Naša predstava je aj taká, že už na zastávke NCH Dražovský kostolík dostanete komplexné informácie o celom Náučnom chodníku. Kostolík vidíte zvonka, je však zatvorený. Čo však je vo vnútri, ako to tam vyzerá? To je teraz pred návštevníkmi skryté. Pomocou aplikácie a mobilného telefónu či tabletu, pomocou 3D rozšírenej reality budú mať turisti možnosť navštíviť kostolík každý deň počas celého roka. Zaujímavá bude i prehliadka Národnej prírodnej rezervácie Zoborská lesostep, kam je v súčasnosti zakázaný vstup. Opäť ju virtuálne budete môcť navštíviť, poprechádzať sa po nej. Bude zaujímavé spoznať rastliny tejto jedinečnej lokality, najmä endemity Zoborských vrchov. Na celom NCH od Dražoviec po Žirany je 27 zastávok. V prvej etape, ak získame grant, máme vpláne realizovať trasu Dražovce – Zobor. Nezabudneme ani na deti.

Už dnes dobrovoľníci pracujú na vizualizácii Príbehu Veľkej Moravy, kde budú pohyblivé obrázky a deti si budú môcť vypočuť aj sprievodný text. Spoznajú Pribinu, Rastislava, Svätopluka a ďalšie postavy našich veľkých národných dejín.


Fotogaléria k článku

A takto vyzerala prístupová cesta / vstup do kláštora 7. marca 2021 - zavretá brána.

Zoborský kláštor Nitra Zoborský kláštor Nitra Zoborský kláštor Nitra Zoborský kláštor Nitra


Fotogaléria k článku

- Pohľad na kláštor zo strechy hlavnej kláštornej budovy, dnes poliklinika október 2019
- Ako to vyzeralo bez udržiavania v septembri 2020 - kostol
- Ako to vyzeralo bez udržiavania v septembri 2020 - Rákocziho altánok
- Popadané tehly z koruny muriva, február 2021
- Popadané skaly z koruny muriva, február 2021
- Areál je potrebné upratať, kto to spraví, prihláste sa!, február 2021
- Pred Rákocziho altánkom sa prepadol kanál kadiaľ bolo privádzaná voda od Svoradovho prameňa do kláštora, február 2021

Zoborský kláštor Nitra Zoborský kláštor Nitra Zoborský kláštor Nitra Zoborský kláštor Nitra Zoborský kláštor Nitra Zoborský kláštor Nitra Zoborský kláštor Nitra


Prezentácia - náučný chodník Zoborské vrchy

Náučný chodník Zoborské vrchy by Nitralive.sk on Scribd