Okres Nitra od 17.5.2021 v II. stupni ostražitosti.

- Zákaz vychádzania bol zrušený od 14.5.
- Nie je potrebný respirátor v interiéroch, potrebné je mať rúško.
- V exteriéroch rúško, šál alebo šatka už len na hromadných podujatiach
- ruší sa meranie teploty v obchodných domoch
- TEST je potrebný len v prípadoch: wellness, akvapark, kúpele, svadobné hostiny, kary, večierky a podobné podujatia v prevádzkach spoločného stravovania


* Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest v interiéri sa nevzťahuje na:

- deti do 6 rokov veku
- deti v materskej škole, v inom obdobnom zariadení pre deti alebo v školskom zariadení
- osoby so závažnými poruchami autistického spektra
- osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím
- osoby pri výkone športu na interiérových športoviskách
- fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania
- osoby nevesty a ženícha pri sobáši
- výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu
- tlmočníkov do posunkovej reči v rámci výkonu povolania
- zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám
- čas potrebný na konzumáciu pokrmov a nápojov v zariadeniach spoločného stravovania
- čas nevyhnutný na úpravu tvárovej časti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo


Prevádzky:

- v exteriéri a interiéri vstup len s rúškom
- odstupy v radoch 2m (neplatí pre osoby žijúce v spoločných domácnostiach)
- počet zákazníkov = 1 na 15m2 predajnej plochy (neplatí pre deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby
- pokiaľ prevádzka nemá plochu 15m2, maximálne 1 osoba v prevádzke
- v obchodných domoch uzatvorené detské kútiky
- v obchodných domoch konzumácia jedál len v priestoroch spoločného stravovania - pri stole maximálne 4 osoby


Wellness, akvaparky, kúpele, umelé vodné plochy

- maximálne 50 percent kapacity
- antigénový test nie starší ako 24 hodín, RT-PCR alebo LAMP test na nie starší ako 72 hodín
- alebo osoba zaočkovaná druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní
- osoba zaočkovaná prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne
- osoba je viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 (mRNA alebo vektorovou vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19
- osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami
- ide o osobu do 10 rokov veku


Fitness centrá

- Maximálne 20 zákazníkov, alebo 1 osoba na 15m2 podlažnej plochy


Múzeá a galérie

- Maximálne 15 osôb na prehliadke


Divadlá, kiná, hudobné predstavenia

- rúška počas celého predstavenia
- prevádzkovateľ je povinný uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia podujatia
- 50 % sediacich zákazníkov, maximálne však do počtu 500 zákazníkov v exteriéri alebo 250 zákazníkov v interiéri
- v prípade státia dodržiavať kapacitu do 50 osôb v interiéri alebo 100 osôb v exteriéri


Hromadné podujatia: šport, kultúra, zábava, spoločenské

- do 50 osôb v interiéri alebo 100 osôb v exteriéri
- organizátor je povinný po dobu 14 dní viesť evidenciu divákov
- sedenie v každom druhom rade
- zakázaná konzumácia jedál a nápojov


Svadobné hostiny, kary, večierky a podobné podujatia v prevádzkach spoločného stravovania

- do 50 osôb v interiéri alebo 100 osôb v exteriéri
- RT - PCR alebo LAMP test nie starší ako 72 hodín alebo negatívny antigénový testu nie starší ako 24 hodín


Opatrenia pre výkon bohoslužieb, cirkevné alebo civilné verzie sobášneho obradu, pohrebného obradu a obradu krstu

- 25% interiérového priestoru na sedenie, avšak maximálne do počtu 250 osôb, alebo 50% exteriérového priestoru na sedenie, avšak maximálne do počtu 500 osôb
- v prípade státia, nad 50 osôb v interiéri alebo 100 osôb v exteriéri