Obnova objektu mestskej tržnice je prítomná aj v strategických dokumentoch Program hospodárskeho a sociálnej rozvoja Nitry na roky 2015 až 2023 a Akčný plán na roky 2020 až 2021.

Čo všetko prejde postupne zmenou?

Konkrétne položky sú obsiahnuté v správe, ktorá bola v máji 2021 predložená do Mestského zastupiteľstva v Nitre. Správa hovorí o 1. revitalizácii nádvoria a trhoviska: siete proti holubom, vyčistenie prestrešenia trhoviska, zjednotenie vzhľadu slnečníkov, predajných stolov, odstránenie nepovolených prístreškov a reklamných pútačov, 2. obnove samotnej budovy tržnice - obnova okien z 19. storočia, oprava kanalizácie, 3. rekonštrukcii exteriériu a interiéru - prenájom pre gastro prevádzky, zmena dispozície jednotlivých priestorov, debarierizácia.

Mesto chce tiež v priestore tržnice umiestniť zeleň.

Tržnica Nitra

2. informatívna správa k obnove Mestskej tržnice v Nitre by Nitralive.sk on ScribdZdroj: www.nitra.sk