Nitriansky samosprávny kraj (NSK) nesúhlasí s optimalizáciou siete nemocníc v rámci pripravovanej reformy Ministerstva zdravotníctva SR. Poslanci Zastupiteľstva NSK sa zhodli na tom, že je proti záujmu obyvateľov kraja meniť koncepciu a štatúty nemocníc v NSK, čo by znamenalo výrazné obmedzenie dostupne zdravotnej starostlivosti v rámci kraja.

Argumentovali tým, že NSK už v minulosti dvakrát optimalizoval nemocničnú sieť v rámci kraja, vždy na návrh Ministerstva zdravotníctva SR a zrušil na svojom území dve nemocnice. V rámci pripravovanej reformy siete nemocníc by boli podľa medializovaných informácií ohrozené najmä nemocnice v Komárne, Zlatých Moravciach a Šahách.

Predseda NSK Milan Belica aj lekár NSK Ľubomír Ševčík trvajú na zachovaní štatútov týchto nemocníc ako aj súčasnej siete nemocníc v NSK, vzhľadom k možnému opakovaniu sa epidémie Covid-19 a zabezpečeniu dostupnosti poskytovania kvalitnej ústavnej zdravotnej starostlivosti.

„Poskytovanie kvalitnej a najmä dostupnej zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov kraja je dlhodobo jednou z hlavných priorít Nitrianskeho samosprávneho kraja,“ dodal lekár NSK. NSK urobí všetky potrebné kroky v komunikácii s ministerstvom zdravotníctva SR preto, aby sa reforma siete nemocníc uskutočnila najmä v súlade so zabezpečením dostupnej ústavnej zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov NSK, aj s prihliadnutím na už vykonané reformy v poskytovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti v rámci kraja.Zdroj: NSK