Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA v Nitre sa za 50 rokov svojej existencie prepracovala na špičkové vzdelávacie centrum zamerané na vyučovanie technických predmetov. Zásadný prelom nastal po roku 2018, keď Jaguar Land Rover spustil výrobu a s ňou sa posilnili aj aktivity jej dodávateľov. Pre účely praktického vyučovania bude slúžiť najmodernejšie Regionálne tréningové centrum na Slovensku, vybavené špičkovou technológiou „Priemysel 4.0“ navrhnutou pre vzdelávanie.


Dualisti v Jaguar Land Rover

Britská automobilka sa do programu duálneho vzdelávania zapojila od školského roku 2018/19, kedy nastúpilo prvých šestnásť študentov a tých už na jar budúceho roka čaká maturita. Celkovo má Jaguar Land Rover dnes v duálnom vzdelávaní 64 študentov, z ktorých 54 študuje odbor mechatronik a 10 odbor autotronik.

Pandémia zasiahla aj vzájomnú spoluprácu, keďže študenti mali dištančné vzdelávanie, ale aj počas neho boli so svojimi inštruktormi v závode v kontakte, a to digitálne. Letné mesiace využili na zorganizovanie prvej letnej akadémie.

„Vždy rád využijem možnosť byť v priamom kontakte s našimi študentmi. Je dôležité, že majú kvalitné technické zázemie pre svoje štúdium, lebo tieto znalosti budú môcť aplikovať v automobilovom priemysle, ktorý sa vyvíja míľovými krokmi. Množstvo nových príležitostí prináša napríklad pokračujúca elektrifikácia,“ vysvetľuje Russell Leslie, výkonný riaditeľ nitrianskeho závodu Jaguar Land Rover.


Každý študent 2. ročníka duálneho vzdelávania s Jaguar Land Rover dostane notebook a vybavenie

Práve pri štúdiu majú 16 študentom 2. ročníka pomôcť aj nové notebooky, slúchadlá a ďalšie príslušenstvo v celkovej hodnote 16 000 eur, ktoré im v piatok 19. novembra odovzdali zástupcovia automobilky. Nechýbal medzi nimi ani Tony Bainbridge, riaditeľ pre inovácie a zlepšovanie, ktorý stál pri zrode spolupráce so študentmi. „Pamätám si, keď som školu navštívil po prvýkrát. Bolo to v období, kedy ešte málokto tušil, že Jaguar Land Rover prichádza na Slovensko a Oľga Hodálová, riaditeľka školy, vedela iba to, že sme investor a hľadáme partnera, s ktorým by sme spolupracovali v oblasti vzdelávania našich budúcich zamestnancov. Povedal som: Určite sa čoskoro ešte uvidíme - a naša spolupráca funguje už 4 roky.“

„Veľmi si vážim spoluprácu, ktorú so spoločnosťou Jaguar Land Rover máme. Ide o profesionálnu a intenzívnu spoluprácu s odborníkmi vo svojej profesii. Som veľmi hrdá, že práve naša škola je partnerom pre vzdelávanie budúcich skúsených pracovníkov pre tak významnú spoločnosť,“ uviedla riaditeľka školy Oľga Hodálová.

Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA v Nitre patrí dnes k najmodernejším centrám duálneho vzdelávania na Slovensku. Dôležitým impulzom pre jej rozvoj bol príchod automobilky Jaguar Land Rover, ktorý znamenal presun záujmu mladej generácie študentov z Nitrianskeho kraja od tradičných odvetví napr. potravinárstva k technologickým oblastiam s vysokou pridanou hodnotou. Svedčí o tom aj skutočnosť, že najobľúbenejším predmetom na škole je dnes mechatronika.


O SSOŠ polytechnická DSA

Škola s vyše päťdesiatročnou tradíciou ponúka vzdelávanie strojárskeho, elektrotechnického a ekonomického zamerania. Zriaďovateľom SSOŠ polytechnickej DSA je Deutsch – Slovakische Akademien, ktorá patrí do portfólia nemeckého koncernu Europäisches Bildungschverk für Beruf und Gesellschaft. Pôsobí ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť CNC technológií a HTEC centra HAAS. Žiakom ponúka bezplatné 4-ročné štúdium v dvoch študijných  strojárskych odboroch, a to   programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, mechanik nastavovač, a v dvoch študijných odboroch  elektrotechniky, konkrétne mechanik mechatronik a mechanik elektrotechnik. Všetky študijné odbory sú ukončené maturitným vysvedčením a zároveň aj výučným listom.  Žiakov vzdeláva  aj v učebných odboroch – nástrojár, elektromechanik a technicko-administratívny pracovník. Títo žiaci majú možnosť získať úplné stredné odborné vzdelanie pokračovaním štúdia  v nadstavbovej forme štúdia príslušného odboru. Žiaci si môžu zvoliť medzi klasickou formou vzdelávania s rotačnou praxou vo viacerých renomovaných firmách a duálnym vzdelávaním, ktoré sa realizuje v spolupráci s významnými firmami ako  sú  Jaguar Land Rover, Muehlbauer Technologies, s.r.o., Matador Automotive, a.s., JASPLASTIK-SK, s.r.o., Foxconn Slovakia, s.r.o., FANUC Slovakia, s.r.o., Kärcher Slovakia, s.r.o., EUROFIT GROUP a mnoho ďalších. Pre účely praktického vyučovania bude slúžiť najmodernejšie Regionálne tréningové centrum, vybavené špičkovou technológiou navrhnutou pre vzdelávanie „ Priemysel 4.0“.Zdroj: TS Jaguar Land Rover