Pomáhali sme najohrozenejšej skupine ľudí.

Útok na naše fyzické zdravie, ktorého tvorcom je COVID-19 objasňovať nemusíme, no čo s jazvami a narušením psychického zdravia, ktoré je zväčša pre okolie neviditeľné?

V roku 2019 nastala na svete situácia, ktorej sa museli prispôsobiť všetci, vrátane seniorov. Vypukla pandémia COVID-19, ktorá mala katastrofický dopad na všetky sféry života ľudí a výnimkou neboli ani seniori v zariadeniach sociálnych služieb, ktorí boli počas pandémie COVID-19 sociálne izolovaní. Ako reakcia na sociálnu izoláciu seniorov počas pandémie COVID-19 vznikol projekt psychologickej podpory “SenSkype”. Ťažiskom tohto projektu, je poskytnúť seniorom žijúcim v zariadení sociálnych služieb ”Viničky” v Nitre, priestor prebrať témy súvisiace so zvládaním obáv a neistôt, osobné témy, ako sú rodina a blízki, ale taktiež ich koníčky a životné skúsenosti. Seniori sa zúčastňujú pravidelných online stretnutí s dobrovoľníkmi, ktorých z väčšej časti tvoria študenti vysokých škôl v odbore psychológia. Projekt sa tak stáva prvým a originálnym v našich univerzitných podmienkach. Prečo? Pretože aktívne umožňuje rozvoj psychologicko-poradenských zručností (budúcich) psychológov a zároveň poskytuje dennú špecifickú psychologickú starostlivosť seniorom zo zariadenia Viničky a zároveň ich podpornému personálu. Online priestor tak vytvoril kvalitnú náhradu osobného kontaktu klienta s poradcom v súčasnej krízovej situácii. Zároveň autorky projektu poskytujú na dennej báze individuálnu supervíziu a raz týždenne skupinovú supervíziu pre všetkých poradcov.

Spojenie sa s dvojicou študentov prostredníctvom využitia novodobých technológií a zariadení – tabletu je momentálne jediným externým sociálnym kontaktom, ktorý je osobitne potrebný v tomto citlivom období. Senskype poradenstva boli klienti ZSS Viničky, ktorým sme sa rozhodli poďakovať a potešiť ich formou darčekov, ktoré si mohli nájsť pod vianočným stromčekom aj v prípade, že im ich nemal kto darovať. Takisto bolo cieľom podporiť ZSS Viničky materiálmi, ktoré sú nevyhnutné na zlepšovanie programu osamelým seniorom.

Organizátori SenSkype prišli s iniciatívou Univerzitnej vianočnej zbierky, ktorú realizovali doktorandky z Katedry pedagogiky a andragogiky (Mgr. Zuzana Gredecká a Mgr. Nikola Gumanová) spolu so študentkou psychológie Bc. Rebeccou Laurou Richterovou, pod záštitou predmetu Service Learning s vedúcou projektu Dr. Zuzanou Heinzovou.

Cieľom tohto článku je ponúknuť pohľad na online svet psychologického poradenstva, ktorý v krízových situáciách dokáže poskytovať tú správnu podporu, pri správnom používaní a samozrejme za vedenia správnych kompetentných ľudí. Ukázať svetu jedinečný projekt, ktorý je budúcnosťou a pripravenosťou poskytovať psychologickú podporu v krízových situáciách a tak nezlyhávať v podmienkach, ktoré sú nám blízke. Podporiť vzdelávanie študentov formou praxe v poradenstve a zároveň poskytnúť psychologickú podporu ľuďom, ktorí to potrebujú, je správnym riešením práve projekt SenSkype.

Projekt študentom prináša osobné, profesijné i ľudské obohatenie vyjadrené slovami Zuzky a Ivana, ktorí boli študentami a zároveň poradcami projektu: „Okrem toho, že nám SenSkype dal možnosť vypočuť si mnoho silných a inšpiratívnych príbehov, nám ukázal aj silu pocitov, čo sa ťažko opisujú slovami. Ten pocit narastajúcej vzájomnej dôvery, ten pocit zadosťučinenia, tá iskra v očiach ľudí, keď nás vidia, to sú momenty, čo nás nútia uvedomiť si, že v úprimnej pomoci druhým je ukryté tajomstvo osobného šťastia“.

Veľká vďaka patrí Partnerom Vianočnej zbierky projektu SenSkype:

Hlavným partnerom projektu, ktorý finančne pomohol na nákup potrebného materiálu a tak pomohol seniorom obohatiť ich program v ZSS je spoločnosť Medical Logistic, s. r. o.
Spoločnosť Perfect lab s.r.o. poskytuje klientom projektu SenSkype zvýhodnené ceny na prírodné výživové doplnky značky ProBrain, ktoré sú pre psychické aj fyzické zdravie životu prospešné.
Creative Business Studio ako partner projektu poskytuje knihy, ktoré sú veľkou radosťou pre každého seniora.
Mediálny partner Nitralive.sk sa postaral o to, aby sme dokázali projekt zviditeľniť a touto formou šíriť krásnu myšlienku projektu.
Firma Lyreco poskytla ZSS Viničkám kancelárske potreby, ktoré sú pre každú kreatívnu prácu seniorov potrebné.
Relaxačné centrum MeDu sa postarali o to, aby klienti dostali okrem balíčkov aj hry.
Za darčeky v podobe kresieb, ktoré boli súčasťou balíčku ďakujeme Súkromnej materskej škôlke Tatranská 10 BB.
V neposlednom rade, ďakujeme garantom projektu: prof. PhDr. Eva Sollárová, CSc. a doc. PaedDr. Lada Kaliská, PhD. a taktiež učiteľom PDF UMB a nepedagogickým zamestnancom, ktorí vytvorili zbierke vhodné podmienky.

Ak by ste sa rozhodli s projektom SenSkype spolupracovať, prosím kontaktujte Bc. RL. Richterovú na e-mailovej adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

SenSkype SenSkype SenSkype SenSkype SenSkype