Inštitút INEKO zverejnil aktuálne rebíčky základných a stredných škôl za školský rok 2020/2021. Jeho hlavným cieľom je poskytnúť širokej verejnosti informácie o dosahovaných výsledkoch všetkých slovenských základných a stredných škôl.


Ako prebieha hodnotenie?

Hodnotenie školy je vypočítané pri základných školách na základe výsledkov celonárodných testov v 5. a 9. ročníku (Testovanie 5, Testovanie 9) a mimoriadnych výsledkov žiakov vo vybraných súťažiach; pri gymnáziách a SOŠ ide o externú časť a písomnú formu internej časti maturít, mimoriadne výsledky žiakov a nezamestnanosť absolventov, pričom mimoriadne výsledky žiakov sú v oboch prípadoch reprezentované objemom finančných prostriedkov pridelených školám na základe dosiahnutých mimoriadnych výsledkov žiakov vo vybraných súťažiach, predmetových olympiádach, medzinárodných projektoch a programoch. Viac informácií o metodike nájdete na odkaze skoly.ineko.sk/metodika.


Ako obstála Nitra?

V top 10 škôl sa Nitra nenachádza ani raz, najlepšie hodnotená základná škola v Nitre je ZŠ Benkova, ktorá má v celkovom hodnotení 7.8 bodu a v kraji je na 8. priečke. V rebríčku stredných škôl v Nitrianskom kraji sa na 3. mieste umiestnila Obchodná akadémia Bolečkova so 7.7 bodu. Medzi gymnáziami v kraji je na tom najlepšie Gymnázium Párovská 1 Nitra so ziskom 8.0 bodu.

Ako je na tom vaša škola? Pozrite si rebríčky na odkaze skoly.ineko.sk/rebricky.