Správa o bezpečnostnej situácii v meste Nitra za rok 2021 by Nitralive.sk on ScribdSpráva o činnosti Mestskej polície v Nitre za rok 2021 by Nitralive.sk on Scribd