Dva súťažné dni v medzinárodnej súťaži Vítejte u nás boli pre študentov Spojenej školy Slančíkovej 2 Nitra mimoriadne úspešné. Originálnymi prezentáciami Slovenska získali celkovo dve prvé miesta v rámci dvoch súťažných tém.

Po ročnej covidovej prestávke a minuloročnom súťažnom online priestore sa 12. ročník medzinárodnej súťaže pod názvom „Vítejte u nás“ konal na doskách Malej scény DK Metropol v Českých Budějoviciach. Jeho organizátorom bol tím Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9 pod vedením riaditeľky školy Jarmily Benýškovej.

Súťaž je prioritne zameraná na cestovný ruch a nadobúdanie prezentačných schopností u žiakov stredných škôl v študijných odboroch cestovný ruch, hotelierstvo a gastronómia. Svojím rozmerom sa radí k najväčším súťažiam tohto typu v Českej republike, dokonca v Jihočeském kraji je jedinou svojho druhu. Doposiaľ súťaž priniesla 22 súťažných kategórií a odborná komisia hodnotila spolu 264 prezentácií v podaní 528 súťažiacich. Záštitu nad tohtoročným podujatím prevzali primátor Českých Budějovíc Jiří Svoboda a hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba.

V súťaži Vítejte u nás sa súťaží v dvoch kategóriách a žiacke družstvá musia zvládnuť odprezentovať dve rôzne témy týkajúce sa cestovného ruchu v českom, resp. v slovenskom jazyku a v jednom z vybraných cudzích jazykov. Témy 12. ročníka boli „Přijeďte k nám, přijeďte se rozhlédnout" a „Po stopách koněspřežky“. Porotu, ale aj divákov okúzlil práve let nad Slovenskom v podaní študentov z Nitry.

Hotelovú akadémiu v Nitre (Spojená škola Slančíkovej 2) na súťaži reprezentovali dvaja žiaci II. ročníka – Denisa Križanová a Adam Lisy pod pedagogickým vedením Mgr. Michala Bilica, PhD. a Mgr. Aleny Moravcovej. Účastníkov podujatia previedli improvizovaným lietadlom od Bratislavy až po Žilinu. „Porotu nejvíce okouzlila krajina v okolí řeky Váh v podání soutěžního družstva ze Spojené školy ze slovenské Nitry. Jejich příběh se odehrával v oblacích,“ hodnotí výhernú prezentáciu prvého dňa samotný organizátor súťaže. Aj druhý súťažný deň dvojčlenné družstvo Spojenej školy Slančíkovej 2 Nitra nadviazalo na predošlú originálnu prezentáciu a zvolilo prezentovanie svojej krajiny ako výlet netradičnými dopravnými prostriedkami. V hodnotení odbornej komisie opäť obstáli najlepšie a zaslúžene získali 1. miesto celkovo v oboch súťažných kategóriách.

Je skvelé, že po covidových časoch sa nájdu stále šikovní žiaci, ktorí dôstojne reprezentujú svoju školu, ale aj Slovensko a jeho cestovný ruch za hranicami nášho štátu. Žiakom srdečne gratulujeme a ďakujeme za vynikajúcu propagáciu Slovenska.

Originálne prezentácie Slovenska priniesli študentom z Nitry rovno dve prvenstvá Originálne prezentácie Slovenska priniesli študentom z Nitry rovno dve prvenstvá Originálne prezentácie Slovenska priniesli študentom z Nitry rovno dve prvenstvá Originálne prezentácie Slovenska priniesli študentom z Nitry rovno dve prvenstváZdroj: Spojená škola, Slančíkovej 2 Nitra