Fakultná nemocnica Trnava a Fakultná nemocnica Nitra podpísali spoločne memorandum o spolupráci. Cieľom je spolupráca a rozvoj v medicínskej oblasti.

Fakultné nemocnice v dvoch susediacich krajoch Trnava a Nitra spoločne podpísali memorandum o spolupráci, ktorého obsahom je vzájomná spolupráca smerujúca k zvýšeniu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti a zlepšenie jej dostupnosti pre pacientov v regiónoch Trnava a Nitra. Memorandum bude prínosne pre pacientov z toho hľadiska, že nemocnice budú navzájom dopĺňať jednotlivé činnosti v oblasti poskytovanej zdravotnej starostlivosti. „Túto spoluprácu vnímam ako krok vpred, ktorá poskytne pacientom oboch regiónov kvalitnejšiu a dostupnejšiu zdravotnú starostlivosť,“ uviedol riaditeľ FN Trnava Vladislav Šrojta.

Hlavným predmetom memoranda je rozvoj medicínskeho programu na jednotlivých pracoviskách, a to konkrétne:

• Program multidisciplinárnej starostlivosti o pacientov s onkologickými ochoreniami: spolupráca v liečbe onkologických pacientov na základe multidisciplinárnych seminárov;
• Program rádioterapie: využitie rádioterapie pre onkologických pacientov z Trnavského a Nitrianskeho regiónu;
• Mamologický program a program malígneho melanómu: spolupráca multidisciplinárneho tímu v liečbe pacientov s ochoreniami prsníka a malígnym melanómom;
• Program spolupráce v oblasti neurochirurgie, neurológie, cievnej chirurgie, rádiológie a intervenčnej rádiológie: multidisciplinárna spolupráca a starostlivosť u pacientov s mozgovými nádormi, u pacientov s akútnymi alebo chronickými stavmi pri cievnych ochoreniach ako akútne cievne mozgové príhody, mozgové aneuryzmy, brušné aneuryzmy a ďalšie;
• Program spolupráce v oblasti hepatológie a gastroenterológie: multidisciplinárny prístup u pacientov s ochoreniami gastrointestinálneho traktu a ochoreniami pečene;
• Klinický výskum: kooperácia oddelení klinických štúdii v oblasti vedy a výskumu.

Napĺňanie memoranda poskytne pacientom kvalitnejšiu a dostupnejšiu zdravotnú starostlivosť.

„Podpis memoranda s Fakultnou nemocnicou Trnava je výstupom k spoločnému riešeniu a vzájomnej výpomoci pri zvládnutí aktuálnych problémov v dotknutých medicínskych odboroch. Vážime si prístup vedenia FN Trnava, ktoré s iniciatívou prišlo,“ uviedol riaditeľ FN Nitra, Marian Korytiak.