Správa o činnosti MsP a bezpečnosti v meste Nitra za rok 2022, ktorá bola predložená na Mestské zastupiteľstvo v Nitre dňa 23. marca 2023.

Správa o bezpečnostnej situácii v meste Nitra za rok 2022 by Nitralive.sk on ScribdSpráva o činnosti Mestskej polície v Nitre za rok 2022 by Nitralive.sk on Scribdbezpe