V dňoch 17. až 21. apríla 2023 sa v Nitre uskutočnil zápis žiakov do prvého ročníka základných škôl, ktorých zriaďovateľom je mesto Nitra. Na školský rok 2023/2024 bolo spolu zapísaných 1097 detí. Spolu bude otvorených 39 tried.

Počet 1097 žiakov však nie je presný nakoľko 136 detí bolo zapísaných aj v iných školách. Presný počet bude známy v polovici júna.

“Najväčší záujem bol o Základnú školu, Benkova 34, Nitra, Základnú školu Nábrežie mládeže 5, Nitra a Základnú školu kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, Nitra”, uvádza mesto Nitra.Zdroj: Nitralive.sk