Opatrenie reaguje na požiadavku štátu na matrikárov. Nedotkne sa to iba Nitry.

Až do odvolania si klienti nitrianskej radnice nebudú môcť vybaviť záležitosti na matrike v utorok ani vo štvrtok. Toto rozhodnutie prijalo vedenie mesta Nitra na základe prosby od štátu, aby mestá a obce umožnili matričným úradom mať nestránkové dni, počas ktorých sa budú venovať agende týkajúcej sa vyplácania rodičovského dôchodku.

„V súvislosti s aktuálnou situáciou týkajúcou sa vyplácania rodičovského dôchodku Sociálnou poisťovňou, ktorá ovplyvnila aj činnosť matričných úradov, a to zvýšeným náporom na matričné úrady, ktoré musia bezodkladne vykonávať opravu vzťahových údajov v Informačnom systéme registra obyvateľov, obraciam sa na zástupcov miest, aby umožnili zamestnancom matričných úradov na určitú dobu upraviť stránkové dni matričných úradov najmä v mestách a obciach, kde majú stránkový deň každý deň, aby mohli plynulo predmetné opravy vykonať zavedením nestránkového dňa,“ napísal Adrián Jenčo, generálny riaditeľ sekcie verejnej správy na ministerstve vnútra.

Jenčo pripomenul, že požiadavka vyplýva z „celospoločenského záujmu vykonať urgentne opravy vzťahových údajov“ ako aj to, že „predmetné nezrovnalosti nespôsobili matrikári, avšak jediný relevantný zdroj na opravy údajov je len informácia z matričných zápisov“.

Keďže nitrianske matrikárky mali doteraz stránkové dni každý pracovný deň, na základe požiadavky od štátu na opravovanie údajov sa tak v utorky a štvrtky budú matrikárky odteraz až do odvolania venovať agende, ktorá súvisí s vyplácaním rodičovského dôchodku.

O tom, kedy sa matrika v Nitre vráti do pôvodného režimu, bude Mesto Nitra informovať.Zdroj: Tomáš Holúbek, hovorca Nitry