Mesto Nitra vybralo v novembri vo výberovom konaní vedúceho Strediska mestských služieb. Nastúpiť mal od 1. februára 2024. Na poslednom zastupiteľstve však poslanec Pavol Obertáš poukázal na to, že vybraný uchádzač nesplnil zverejnené podmienky. Tie hovorili o vysokoškolskom vzdelaní II. stupňa s technickým zameraním a riadiacou praxou 5 rokov. Poslankyňa Petra Ajdariová poukázala na diskriminačné podmienky, podľa nej je možnosť, že sa do výberového konania neprihlásili schopní uchádzači pretože nespĺňali podmienky, ktoré aj tak neboli dodržané pri odporučenom víťazovi.

Nakoľko nebolo výberové konanie v súlade so zákonom, mesto vypísalo nové konanie. Uchádzači sa môžu hlásiť do 14. januára 2024. Tentoraz však je vysokoškolské vzdelanie technického zamerania len výhodou, nie podmienkou, počet rokov praxe sa znížil na 4 roky.

Vedúci Strediska mestských služieb bude zarábať minimálne 2100 € (základná zložka).

Nové výberové konanie - oznámenie
Zrušenie prvého výberového konania
Zápisnica z prvého konania
Prvé výberové konanie - oznámenie