V auguste 2023 nastala vo Fakultnej nemocnici v Nitre zmena na pozícii riaditeľa, stal sa ním Mgr. Michal Fajin, MBA, LL.M, MPH. Dňom 8. februára 2024 bol však odvolaný zo svojej pozície. Ministerka zdravotníctva SR Zuzana Dolinková vymenovala od 9. februára 2024 na pozíciu riaditeľa Fakultnej nemocnice Nitra MUDr. Ondreja Šedivého. Vymenovaný je na dobu určitú, a to do obsadenia miesta úspešným uchádzačom výberového konania, najdlhšie na šesť mesiacov.

MUDr. Ondrej Šedivý je absolventom Lekárskej fakulty UK v Bratislave. Získal atestáciu I. stupňa v odbore všeobecná chirurgia a atestáciu II. stupňa v odbore neurochirurgia. Od roku 1996 do roku 2006 pracoval ako lekár vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou. V rokoch 2006 až 2010 bol zástupcom primára Neurochirurgickej kliniky FN Nitra a od roku 2010 pôsobí ako primár tejto kliniky.Zdroj: Nitralive.sk, TS Ministerstvo zdravotníctva SR