Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja na svojom 12. riadnom zasadnutí dňa 24. júna 2024 odvolalo Martinu Holečkovú z postu podpredsedníčky Nitrianskeho samosprávneho kraja. Dôvodom na jej odvolanie bola nespokojnosť s výkonom jej práce.

„Veľmi intenzívne som riešil túto moju požiadavku aj na strane pravicového klubu, odkiaľ vzišla pani podpredsedníčka,“ hovorí predseda NSK Branislav Becík. „Nebol som spokojný s jej prácou a veľakrát som jej naznačoval, že potrebujem človeka, ktorý je na úrade, ktorý ma vie zastúpiť, ktorý so mnou komunikuje, ktorý so mnou veci rieši, na ktorého sa môžem kedykoľvek obrátiť a spoľahnúť.“ Viacerí poslanci pravicového klubu vnímajú odvolanie podpredsedníčky Holečkovej ako akt pomsty a pred hlasovaním o jej odvolaní opustili sálu zastupiteľstva. V pléne však zostal dostatočný počet poslancov, aby zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné a podpredsedníčka bola zo svojho postu odvolaná.

„Ponúkol som pani podpredsedníčke, aby prišla, aby bola aktívnejšia, čo sa týka kancelárie predsedu NSK. Žiaľ, mala vždy iný program, čo chápem, ale preto som požiadal pravicový klub – dajte mi človeka, s ktorým budem môcť pracovať. O nič iné nešlo,“ uzatvoril Becík, ktorý trvá na svojej ponuke, aby nový nominant na post podpredsedu vzišiel opäť z demokratického klubu.Zdroj: NSK