Koncom apríla ste sa mohli na Nitralive dočítať o revitalizácii Boriny. Tento zámer však vyvolal negatívne reakcie obyvateľov priľahlých ulíc a spísali petíciu.

Podľa mojich informácií je problémom výstavba altánku a verejného ohniska. Na stretnutí občanov s primátorom padla dohoda, že tieto spomínané prvky budú z projektu vyčlenené a nebudú sa realizovať. Projekt by to ohroziť nemalo. Otázny je vplyv na realizáciu zámeru.

Na druhej strane je časť obyvateľov, ktorým altánok a ohnisko nevadia a sú za realizáciu projektu v plnom rozsahu. Spísali preto protipetíciu. Podpísať ju môžete na na tomto odkaze

"Vzhľadom na to že časť obyvateľstva spísalo petíciu proti vybudovaniu altánku a ohniska, ktoré boli v pôvodnom schválenom návrhu revitalizácie Boriny (z dôvodu že park chcú využívať primárne oni, tak ako tomu bolo doteraz), my, občania Nitry ktorí sme za zachovanie pôvodného návrhu s vybudovaním bezpečného ohniska a k nemu priľahlého altánku, ihriska, vonkajšej posilňovne, pódia, náučného chodníka a lavičiek, by sme radi podporili vedenie mesta v realizácii pôvodného návrhu v plnom znení.

Časť lesoparku Borina, pre ktorú bol projekt vypracovaný a schválený, je vo vlastníctve mesta - má teda slúžiť všetkým obyvateľom mesta (nie iba obyvateľom blízkych rodinných domov). Radi by sme tento priestor využívali všetci!

Mesto Nitra takýmto postojom k petíciám vytvára precedens - Nitra je známa petíciami a tým, že malé skupiny obyvateľov prinútia samosprávu meniť rozhodnutia. V budúcnosti teda môžeme očakávať ďalšie komplikácie pri realizácii viacerých projektov. Ak sa mesto podvolilo v prípade Boriny, čo bude ďalej? Začne malá časť občanov diktovať väčšine a radnici čo je správne a čo nie? Borina slúži a bude slúžiť obyvateľom celého mesta. Každá časť mesta má svoje výhody a nevýhody, pomaly každý občan by mohol písať petície a sťažnosti. Žijeme v meste a treba si uvedomiť, že ticho a príroda sú výsadami obcí, nie miest. Tým sa nesnažím uprieť obyvateľom Nitry právo na pokojný život. To nie je moja pointa.