Nitra 18. apríl 2011 – V tomto roku oslávi Medzinárodný festival Divadelná Nitra, najväčší divadelný festival a jedno z najvýznamnejších kultúrnych podujatí na Slovensku, 20 rokov od svojho vzniku. Jubilejný ročník sa bude konať od 23. do 28. septembra 2011. Každoročne pomáha pri organizácii festivalu približne 120 až 150 mladých ľudí. Pri príležitosti svojho jubilea a vyhlásenia roka 2011 za Európsky rok dobrovoľníctva sa rozhodli organizátori Divadelnej Nitry venovať svojim dobrovoľníkom viac pozornosti, okrem iného o nich vydajú publikáciu.

Na Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra pracuje každoročne vyše 120 dobrovoľníkov v rôznych oblastiach. Mnohí z nich prichádzajú organizátorom pomôcť aj niekoľko rokov, aby sa zapojili do diania a vytvorili otvorenú a uvoľnenú atmosféru festivalu. „Oni sami si dali skratku V. Y. P. ako volunteer young people (mladí dobrovoľníci), pre nás sú však v istom zmysle V. I. P., teda very important people,“ hovorí riaditeľka festivalu Divadelná Nitra Darina Kárová.

Vedenie festivalu sa rozhodlo pri príležitosti svojho jubilea poďakovať stovkám mladých ľudí, ktorí už dvadsať rokov prichádzajú v septembri do Nitry, aby vo svojom voľnom čase pomohli zorganizovať najvýznamnejšiu festivalovú prehliadku výnimočných zahraničných inscenácií a kvalitných diel slovenskej scény, ale aj množstvo sprievodných podujatí.

Vizuál Divadelná Nitra 2011

Vizuál Divadelná Nitra 2011 Vizuál Divadelná Nitra 2011

Organizátori festivalu v týchto dňoch vyzývajú všetkých, ktorí pracovali ako dobrovoľníci počas 20 rokov trvania Divadelnej Nitry, aby navštívili web stránku www.nitrafest.sk a skontrolovali, či sa nachádzajú v zozname všetkých evidovaných dobrovoľníkov. Ak sa v zozname nenájdu alebo sú údaje o ich pôsobení nesprávne, stačí vyplniť jednoduchý formulár. Stanú sa tak súčasťou pripravovanej publikácie 20 rokov dobrovoľníctva na Divadelnej Nitre, ktorú budú tvoriť zoznamy dobrovoľníkov od roku 1992 do roku 2011, ale aj ich postrehy a spomienky na festival. Kniha bude venovaná tým, ktorí sa dobrovoľne a zadarmo venovali domácim alebo zahraničným súborom, asistovali pri príprave a realizácii sprievodných podujatí a vypomáhali pri mnohých ďalších činnostiach spojených s organizáciou festivalu.

Ambíciou autorov publikácie je okrem poďakovania sa za spoluprácu aj zviditeľnenie fenoménu dobrovoľníckej práce, ktorá predstavuje hodnotu nielen pre festival, ale aj pre kultúru mesta a regiónu a najmä pre samotných mladých ľudí. Práca dobrovoľníkov na festivale Divadelná Nitra je praktickým príkladom idey dobrovoľníctva – pomáhať iným, svojej komunite, „dobrej veci“ – vyplývajúcej z cieľov Európskej komisie, ktorá vyhlásila rok 2011 za Európsky rok dobrovoľníctva. Podľa D. Károvej je dlhodobým zámerom organizátorov Divadelnej Nitry „podporovať v mladých ľuďoch schopnosť realizovať sa vo verejne prospešných aktivitách, vytvárať priestor pre ich zaangažovanosť na živote mesta a regiónu, propagovať dobrovoľníctvo ako prostriedok pozitívneho rozvoja osobnosti človeka a upevňovať v nich vzťah k umeniu a kultúre.“

Zdroj: Tlačová správa