Redakcia Nitralive.sk praje všetkých čitateľom, prispievateľom, partnerom a všetkým ľuďom dobrej vôle úspešný štart do Nového roka 2024, veľa zdravia, lásky a porozumenia!


Silvester 2023 Nitra, Zobor